Aktualizacja strony została wstrzymana

Fałszywi przyjaciele Fatimy – Christopher Ferrara

Fałszywi przyjaciele Fatimy. E-book od Oli Gordon

Jak Judasz zdradził Jezusa Chrystusa zewnętrznym aktem oddania, tak i ci, którzy zdradzają Matkę Bożą Fatimską pokazując zewnętrznie Jej oddanie.

aZniekształcanie Orędzia Fatimskiego jest „oficjalną” polityką Kościoła!

Ferrara zauważa, że ostatni papieże nie ustawali w ocenie kryzysów rozdzierających teraz Kościół i świat. W przesłaniu na Boże Narodzenie 2010 papież Benedykt nie mógł lepiej ująć sytuacji w bardziej dramatycznych – wręcz apokaliptycznych – słowach:

„Ludzkość przeżywa dzisiaj NAJWIĘKSZY KRYZYS, który albo doprowadzi do zbawienia przez Chrystusa, albo do  TRAGICZNEGO ZNISZCZENIA”.

I ostatni papieże uznali istotną rolę fatimskiego proroctwa odnośnie tego kryzysu:

„Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej Tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go” – Papież Jan Paweł II, 13 maja 1982.

I papież Benedykt XVI, w samolocie do Fatimy 11 maja 2010, zaskoczył dziennikarzy łącząc skandale niszczące duchowieństwo i autorytet moralny Kościoła z Orędziem Fatimskim. Zaprzeczając kard. Bertone, własnemu sekretarzowi stanu, papież oświadczył, że daleko od tego, iż dotyczy przeszłości, Orędzie Fatimskie pokazuje:

„… przyszłe realia Kościoła, które po trochu się pokazują… największe prześladowanie Kościoła nie pochodzi od wrogów z zewnątrz, a powstaje z grzechu w Kościele”.

Ferrara łączy punkty: Kościół jest rozdzierany od wewnątrz. Orędzie Fatimskie to przewiduje i proponuje jedyny sposób zatrzymania tego. Papieże to uznają. Więc dlaczego nie słucha się Matki Bożej? Dlaczego nadal ukrywa się pełną treść Trzeciej Tajemnicy? Dlaczego jeszcze czekamy by papież z biskupami poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi?

Kościół jest podzielony szkodząc sobie! Nowa orientacja II Soboru Watykańskiego sprzeciwia się Orędziu Fatimskiemu!

We wnikliwym wprowadzeniu do Fałszywych przyjaciół Fatimy ks. Nicholas Gruner wspomina niesławne Porozumienie z Metz, podpisane przez przedstawicieli Watykanu i oficjeli z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego [RKP], którzy byli również członkami KGB.

W przeddzień II SW, chętni by mieć członków RKP jako obserwatorów na Soborze, papież Jan XXIII autoryzował porozumienie, które zapobiegało potępieniu komunizmu na Soborze.

II SW, a nie Matka Boża Fatimska, miał być światłem przewodnim watykańskiej biurokracji – z katastrofalnymi konsekwencjami trwającymi do dzisiaj.

Jak Ferrara pokazuje na stronach tej książki, watykański Sekretariat Stanu, poprzez kolejnych kardynałów, przez ponad połowę wieku rządził Orędziem Fatimskim w jednym celu: BYLE ZNISZCZYĆ!

Fatima stoi na drodze masońskiego programu jednej światowej religii opartej na masońskiej koncepcji i definicji „tolerancji”. Ale jak można by pozbyć się Orędzia Fatimskiego? Istnieje historyczny jego zapis, powszechne nabożeństwo, święte życie wizjonerów, Cud Słońca, uznanie Cudu przez Kościół i uz-nanie Orędzia? Diaboliczna odpowiedź:

Fatimy nie da się odrzucić, ale Fatimę można przekręcić! I tu wchodzą fałszywi przyjaciele Fatimy!

Kardynałowie sekretarze stanu i ich sojusznicy chwalą Fatimę. I wbijają jej nóż w plecy: o Fatimie mówią jako zakończonej – o rzeczy z przeszłości.

Trzecia Tajemnica, mówi się nam, była przepowiednią zamachu na papieża Jana Pawła II. Pomimo widocznych absurdów tego poglądu, to taka jest nadal „oficjalna” linia partyjna.

Poświęcenia Rosji, mówi się nam, dokonał Jan Paweł II w 1984. Pomimo że papież sam temu zaprzeczył, tak jak s. Łucja, pomimo zauważalnej nieobecności pokoju światowego i nawrócenia Rosji, to sekretarz stanu upiera się w tym niedorzecznym poglądzie. Sprawa zamknięta!

I słowa papieża Benedykta:

„TU  CHODZI  O  PRZYSZŁOŚÄ†  ŚWIATA!”

Wszystko co stoi na drodze posłuszeństwa Matce Bożej Fatimskiej trzeba usunąć! Fałszywi przyjaciele Fatimy blokują jedyną ścieżkę do pokoju na  świecie i odbudowy Kościoła! To wszystko musi odejść! I Ferrara ich odprawia!

Fałszywi przyjaciele Fatimy to główna lektura dla każdego katolika, obowiązkowa dla każdego kto chce uniknąć strasznych kar za nieposłuszeństwo wobec Matki Bożej, jakie spadną na już cierpiący świat!

SPIS TREŚCI

O autorze
Prefacja: Dla każdego z nas Fatima musi być priorytetem
Wprowadzenie: Scena przed nami
Rozdział I:     Konflikt dwu partii
Rozdział II:     Nakreślone linie walki
Rozdział III:     Kard. Sodano i linia partyjna
Rozdział IV:     Błękitna Armia się poddaje
Rozdział V:     Sekretarz stanu prześladuje ks. Grunera
Rozdział VI:     Carlos Evaristo – wczesny zwiastun „nowej Fatimy”
Rozdział VII:     Trzej fałszywi przyjaciele i Trzecia Tajemnica
Rozdział IX:      The Wanderer: Prawda o „nowej” Fatimie
Rozdział X:     Kard. Bertone i upadek linii partyjnej
Rozdział XI:    Fałszywy przyjaciel staje się prawdziwym przyjacielem
Rozdział XII:   Papież Benedykt obala linie partyjną
Rozdział XIII:  Ks. Apostoli – jego Fatima na dzisiaj podpiera linie partyjną
Rozdział XIV:  Światowy Apostolat Fatimski: Handlarze „lekką wersją” Fatimy
Rozdział XV:   Linia partyjna w odwrocie
Podsumowanie
Zalecana lektura

O autorze

Christopher A. Ferrara jest prawnikiem, przewodniczącym Rady Głównej Stowarzyszenia Amerykańskich Prawników Katolickich, organizacji religijnej poświęconej obronie praw kato-lików metodami postępowania sądowego, dyskursu publicznego i debaty. Mr Ferrara jest również znanym autorem prac o sprawach katolickich, które publikowano w czasopismach The Latin Mass i The Fatima Crusader, dzienniku The Remnant, Christian Order, Catholic Family News, i na własnym portalu Fatima Perspectives.

Jest autorem książek Wolność: bóg który poniósł fiasko [Liberty: the God that Failed], Tajemnica nadal ukrywana [The Secret Still Hidden] i EWTN: sieć TV która zbłądziła [EWTN: A Network Gone Wrong] Mr. Ferrara wraz z małżonką Wendy i sześciorgiem dzieci mieszkają w New Jersey.

Książka do pobrania pod linkiem:

Fałszywi przyjaciele Fatimy [plik PDF – 2 MB]

Za: Wolna-Polska.pl (Wrzesień 13, 2016) | http://wolna-polska.pl/wiadomosci/falszywi-przyjaciele-fatimy-e-book-oli-gordon-2016-09 | Fałszywi przyjaciele Fatimy. E-book od Oli Gordon

Skip to content