Aktualizacja strony została wstrzymana

Homoseksualizm jest uwarunkowany społecznie, a nie genetycznie – dowodzą amerykańscy pediatrzy

Cios dla ideologów gender! Badania naukowców z Amerykańskiego Kolegium Pediatrów wykazały, że zaburzenia tożsamości płciowej mają charakter psychiczny, nie są wrodzone i nie mają związku z ciałem danej osoby.

Amerykanie przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę badania, między innymi wśród transseksualnych bliźniaków jednojajowych. Wyniki wskazują, iż zaledwie w co piątym przypadku zaburzenia tożsamości płciowej występują u obojga rodzeństwa. Ponieważ badania dotyczyły rodzeństw o identycznych łańcuchach DNA i rozwijających się przed narodzeniem w tych samych warunkach, wyniki wykluczają, że tożsamość płciowa kształtuje się w okresie prenatalnym.

To jednak nie wszystkie ustalenia pediatrów. Wykazali oni, że zaburzenia tzw. orientacji seksualnej występuje o wiele rzadziej u dzieci, którym nie sugerowano by utożsamiały się z płcią przeciwną. Wszelkiego rodzaju eksperymenty skłaniające dzieci do wątpliwości dotyczących ich płciowej identyfikacji okazały się głównym powodem dewiacji seksualnych. Naukowcy udowodnili niebagatelny wpływ na kształtowanie się patologicznych zaburzeń dotyczących płci czynników społecznych, w tym rodzinnych psychopatologii, ale także propagandy płynącej z mainstreamowych i społecznościowych mediów.

RoM

Radio Watykańskie / gosc.pl

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-07-15)

 


 

Pediatrzy przeciwko ideologii gender. „Chrońcie dzieci, zaburzenia tożsamości nie są wrodzone”

Zaburzenia tożsamości płciowej mają charakter psychiczny, nie są wrodzone i nie mają związku z ciałem danej osoby – wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Amerykańskiego Kolegium Pediatrów (American College of Pediatricians – ACP). Przeczy to głównym tezom ideologii gender i wskazuje na zagrożenia, jakie może powodować jej propagowanie wśród nieletnich.

Naukowcy amerykańscy powołują się na największe jak dotąd badania wśród transseksualnych bliźniaków jednojajowych. Okazało się, że tylko w co piątym przypadku zaburzenia tożsamości płciowej występują u obu bliźniaków. Nie można więc mówić, że mamy do czynienia z tendencjami wrodzonymi, bo w tym wypadku obie osoby mają identyczne DNA i te same okoliczności rozwoju prenatalnego.

Ponadto z innych badań wynika, że zaburzenia tożsamości płciowej są o wiele rzadsze, jeśli dziecko nie było zachęcane do uosabiania się z płcią przeciwną. Okazuje się, że to właśnie zachęta do otwartości na zmianę płci i eksperymentowanie na tym tle są główną przyczyną zaburzeń.

Amerykańscy pediatrzy powołują się na te terapie, którym są poddawane dzieci z zaburzeniami tożsamości płciowej. Pokazują one, że istotny wpływ na rozwój i utrzymywanie się takich problemów mają czynniki społeczne, psychopatologie rodzinne oraz presja ze strony mediów głównych nurtów i społecznościowych.

Co ciekawe, ogłoszenie wyników badań ACP zbiegło się w czasie z bardzo krytycznymi uwagami Franciszka pod adresem ideologii gender. Choć mówił on o tym w Krakowie podczas spotkania z biskupami, jego słowa wzbudziły też szerokie echo w Stanach Zjednoczonych. Środowiska LGBT nie kryły rozgoryczenia. Raport amerykańskich pediatrów pokazał jednak, że papieskie obawy o dobro dzieci poddawanych ideologicznej kolonizacji znajdują też mocne potwierdzenie w badaniach naukowych.

KAI, kra

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-08-19)

 

 


 

Skip to content