Aktualizacja strony została wstrzymana

Ukraińcy szturmują Polskę. Liczba imigrantów z tego kraju wzrosła trzykrotnie

W ciągu ostatnich trzech lat liczba cudzoziemców, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce (m.in. zezwolenie na pobyt czasowy lub stały) wzrosła o blisko 90 tys. osób (o 61 proc.) – ze 146 tys. do ponad 234 tys. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy.

Liczba osób, które posiadały ważne dokumenty prawa pobytu w Polsce
Dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce na podstawie wiz.

Cudzoziemcom chcącym zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to np. wiza) wydaje się dokumenty poświadczające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom Unii Europejskiej i ich rodzinom. Wśród najpopularniejszych typów zezwoleń zdecydowanie dominują zezwolenia na pobyt czasowy – 41 proc., prawo pobytu obywatela UE – 28 proc. oraz pobyt stały – 21 proc.

Lista najliczniejszych obywatelstw posiadających ważne dokumenty pobytowe nie uległa zmianie w ciągu ostatnich trzech lat. Aktualna kolejność kształtuje się następująco: Ukraina 84 tys., Niemcy 23 tys., Białoruś 11 tys., Rosja 10 tys., Wietnam 9 tys., Włochy 7 tys., Chiny 6 tys., Francja 5,5 tys., Wielka Brytania i Bułgaria – po 5 tys.

Liczba osób, które posiadały ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu na terytorium RP

Największy wzrost (blisko trzykrotny) dotyczy obywateli Ukrainy – o 55 tys. osób (z 28 tys. do prawie 84 tys.). Różnica wynika głównie z prawie pięciokrotnego wzrostu liczby zezwoleń na pobyt czasowy o 45 tys. (z 12 tys. do ok. 58 tys.). W 2013 r. stanowili oni 1/5 całej populacji cudzoziemców w Polsce, a obecnie jest to 36 proc.

W przyszłości należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby cudzoziemców w Polsce. Największy potencjał imigracyjny mają obywatele Ukrainy, którzy prawdopodobnie pod koniec 2016 r. będą posiadali ok. 100 tys. ważnych dokumentów pobytowych. Wzrost będzie dotyczył również innych grup narodowościowych i na przełomie 2016 oraz 2017 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce osiągnie najprawdopodobniej ok. 250 tys. osób.

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców

http://forsal.pl

Za: Dziennik gajowego Maruchy (2016-08-15)

Za:
Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/bibulaco/public_html/wordpress/wp-includes/kses.php on line 1745