Aktualizacja strony została wstrzymana

Stany Zjednoczone: tradycyjna pielgrzymka do Bazyliki Niepokalanego Poczęcia

Amerykańscy katolicy przebyli 96-kilometrową trasę z Barnesville do Waszyngtonu, modląc się o Boże miłosierdzie dla całego narodu. Każdego dnia pielgrzymki sprawowana była Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Opiekę duszpasterską sprawowali kapłani i klerycy Bractwa Kapłańskiego św. Piotra.

Celem pielgrzymki było „przebłaganie za nasze grzechy i grzechy całego narodu. Chcemy błagać Boga o nawrócenie naszych serc i naszego kraju oraz modlić się o miłosierdzie dla nas i Ameryki w dzień, kiedy staniemy przed Sędzią, przed którym nic się nie ukryje”- czytamy.

Pielgrzymka rozpoczeła się w czwartek 2 czerwca Mszą Świętą o godzinie 6:00. Pątnicy pokonali 96 kilometrów drogi, by dotrzeć do Bazyliki Niepokalanego Poczęcia – ­ narodowego sanktuarium Amerykanów.

Mszę śpiewaną w krypcie Bazyliki Niepokalanego Poczęcia odprawił ks. James Buckley FSSP. W czasie Mszy Świętej stałe częsci liturgii śpiewała schola gregoriańska, a chór wykonał śpiewy polifoniczne.

Z kolei 5 czerwca klerycy Bractwa św. Piotra służyli do Mszy śpiewanej w kościele pw. Matki Bożej w chińskiej dzielnicy Waszyngtonu. Natomiast w niedzielne popołudnie celebrowali nieszpory w kościele św. Tomasza z Akwinu w Woodley Park.

Bazylika Mniejsza Niepokalanego Poczęcia w Waszygtonie jest ważnym miejscem kultu Maryjnego na terenie Satnów Zjednoczonych. Pius IX w 1847 roku uznał Najświętszą Maryję Pannę za patronkę Stanów Zjednoczonych. Budowę bazyliki w Waszyngtonie rozpoczęto w 1920 roku, pracę wykończeniowe trwają do dzisiaj.

Źródła: fsspdcpilgrimage.com, nationalshrine.com

MR

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2016-06-14) | http://www.pch24.pl/stany-zjednoczone--tradycyjna-pielgrzymka-do-bazyliki-niepokalanego-poczecia,43948,i.html

Skip to content