Aktualizacja strony została wstrzymana

Winnicki pyta rząd o polską suwerenność nad bazami wojennymi USA

Lider Ruchu Narodowego złożył interpelację dotyczącą okoliczności prawnych budowy bazy w Redzikowie oraz statusu potencjalnych żołnierzy mających wzmocnić wschodnią flankę NATO.

Interpelacja posła Roberta Winnickiego dotyczyła podstawowych praw związancyh ze stacjonowaniem obcych wojsk na tertorium Polski. Lider Ruchu Narodowego chciał uzyskać od Ministra Obrony Narodowej odpowiedź na m.in. na pytanie dotyczące odpowiedzialności żołnierzy państw trzecich przed polskim prawem – czy będzie ich obowiązywało tylko prawo stanowione w Polsce, a także czy same bazy będą podlegać polskiej jurysdykcji.

Robert Winnicki pytał również o podstawy prawne tworzenia baz wojskowych USA w Polsce, a także o procedury prawne opuszczania polskiego terytorium przez obce wojska, w tym USA. Kolejne część zapytania posła dotyczyła kwestii dowództwa. Winnicki zapytał: „Czy żołnierze państw trzecich stacjonujący na terytorium Rzeczypospolitej będą podlegać wyłącznie polskiemu dowództwu wojskowemu?”, oraz „Czy sposób korzystania z infrastruktury wojennej, która zostanie zainstalowana wraz z bazą wojenną Stanów Zjednoczonych w Redzikowie i ewentualnie innych miejscach, będzie leżał wyłącznie w kompetencji polskich władz?”

Poseł Winnicki zapytał też o wykonane bądź planowane strategie przeciwdziałania zapowiadanym działaniom Rosji, która uprzedziła, że amerykańskie bazy mogą stać się celem rosyjskich rakiet. Pytał również w związku z tym o to, „czy Siły Zbrojne RP dysponują bronią zdolną strącać rosyjskie rakiety manewrujące bądź czy taką broń udostępnią Polsce na wyłączność Stany Zjednoczone?” poseł jest również zainteresowany również o obronę cywili przed potencjalnym rosyjskim atakiem: „Czy istnieje program Obrony Cywilnej, w tym przede wszystkim ewakuacji mieszkańców terenów narażonych na rosyjski ostrzał rakietowy w razie wybuchu konfliktu amerykańsko-rosyjskiego na terytorium Polski?”

Poseł Winnicki nie uzyskał do tej pory na złożoną 18 maja interperlację odpowiedzi ze strony MON.
 
kresy.pl

Foto: wikimedia.org

Za: Kresy.pl (12 czerwca 2016) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/winnicki-pyta-rzad-o-polska-suwerennosc-nad-bazami-wojennymi-usa

Skip to content