Aktualizacja strony została wstrzymana

Apel środowisk kresowych i patriotycznych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Środowiska kresowe oraz patriotyczne wystosowały apel do Sejmu i Senatu RP dotyczący upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich szowinistów z OUN-UPA. Pod apelem podpisali się między innymi posłowie, artyści oraz dziennikarze.

Apel środowisk kresowych i patriotycznych

do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

My, niżej podpisani, zebrani w Sejmie RP przedstawiciele środowisk patriotycznych  i kresowych, zwracamy się do wszystkich Posłów i Senatorów o godne i zgodne z prawdą historyczną upamiętnienie ofiar ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej przez ukraińskich szowinistów spod znaku OUN-UPA. Z najwyższym niepokojem przyjmujemy niezrozumiałe przeciąganie prac nad ustawą w sprawie ustanowienia 11 lipca „Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na obywatelach polskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej”.

Uważamy, że męczeństwo Kresowian i tragiczne zdarzenia, w jakie obfitowała historia Kresów w XX wieku, zasługują na godne, całościowe upamiętnienie. Jednak data 11 lipca, czyli kolejna rocznica tzw. „krwawej niedzieli”, jest szczególnie, ściśle związana z ludobójstwem dokonanym przez OUN-UPA i powinna być poświęcona szczególnemu upamiętnieniu tego wydarzenia. Najwyższa pora by Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po 27 latach od upadku komunizmu, oddał należny hołd ofiarom, napiętnował sprawców i nazwał rzecz po imieniu. Zwłaszcza, że środowiska kresowe od lat organizują 11 lipca obchody upamiętniające dokonane ludobójstwo i data ta została utrwalona już w świadomości społecznej.

Apelujemy o przyjęcie przed 11 lipca 2016 r. ustawy, która w tytule, treści i w uzasadnieniu będzie jednoznacznie mówiła o ludobójstwie dokonanym przez OUN-UPA. Popierając słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że należy upamiętnić datę 17 września, nie znajdujemy najmniejszego powodu, dla którego 11 lipca nie miałby być szczególnie dedykowany pamięci ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich.

Najwyższy czas by polski parlament zerwał w tej sprawie zmowę milczenia, wygłaszania półprawd i jawnego fałszowania historii. Tylko pojednanie oparte na prawdzie historycznej ma szansę zbudować trwałe i dobre relacje między Polską a Ukrainą.

””””””””””-

Podpisali przedstawiciele środowisk kresowych i patriotycznych:

(-) Robert Winnicki – Prezes Ruchu Narodowego, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Narodowo-Demokratycznego Zespołu Parlamentarnego

(-) Elżbieta Borowska – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

(-) Jan Klawiter – Poseł na Sejm RP

(-) Wojciech Bakun – Poseł na Sejm RP

(-) Stanisław Srokowski – poeta, prozaik, publicysta, Kresowianin, świadek tragicznych akcji ludobójczych

(-) Portal Kresy.pl

(-) Federacja Organizacji Kresowych

(-) Jacek Marczyński – członek zarządu Stowarzyszenia Memoriae Fidelis

(-) ks. Ryszard Halwa – Portal Prawy.pl

(-) Aleksander Szycht – Stowarzyszenie Memoriae Fidelis

(-) Ewa Wielgat – Fundacja Niepodległości

(-) Czesława Drewniak – Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia

(-) Marcin Kalicki – Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

(-) Filip Akkad – Stowarzyszenie Memoriae Fidelis

(-) Marcin Olszewski – Stowarzyszenie Memoriae Fidelis

(-) Mateusz Marzoch – Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości

(-) Mirosław Kowzan – autor książki opisującej  ludobójstwo mieszkańców Perczyna dokonane przez bandy UPA w 1943 r.

(-) Jacek Kozak – Stowarzyszenie Weteranow Polskich Formacji Granicznych

(-) Witold Listowski – Prezes Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Prezes Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu

(-) Dariusz Raczkiewicz – płk rez., adwokat, członek Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich

(-) Piotr Szelągowski – współautor projektu ustawy Kukiz’15 11 lipca „Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na obywatelach polskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej”, twórca blogosfery bezprzesady.com

(-) dr Maria Jazownik – nauczyciel akademicki

(-) prof. nadzw. Leszek Jazownik – nauczyciel akademicki

(-) Danuta Wojtowicz – wolyn-metryki.pl/joomla/

(-) Marcin Skalski – publicysta, potomek Kresowian, ofiar Zbrodni Katyńskiej

Za: Kresy.pl (10 czerwca 2016) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/apel-srodowisk-kresowych-i-patriotycznych-do-sejmu-i-senatu-rzeczypospolitej-polskiej

Skip to content