- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Duńskie muzeum sztuki w okowach politycznej poprawności

Kopenhaskie Muzeum Sztuki postanowiło wykreślić słowo „Murzyn” z opisów i tytułów eksponatów tym samym zmieniając ich oryginalne nazwy.

[…] Cały tekst dostępny w materiale źródłowym

PAP/KRESY.PL