Nowojorski wydział środowiska odebrał zezwolenie koszernej przetwórni mleczarskiej

Aktualizacja: 2009-04-25 8:46 am

Władze stanu Nowy Jork cofnęły pozwolnie na kontrolowane odprowadzanie ubocznych produków mlecznych do rzeki Black River, wydane koszernej przetwórni mleczarskiej w New Bremen.

Przetwarzająca koszerne mleko firma Lewis County Dairy, była wielokrotnie karana i upominana za niedostosowywanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych, ekologicznych, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji i nieutrzymywanie przetwórni w należytym stanie technicznym.

Na wysłane w lutym br. zawiadomienie wydziału ochrony środowiska New York State Department of Environmental Conservation o odebraniu koszernej przetwórni zezwolenia, w dniu 20 kwietnia br. firma odpowiedziała, że rezygnuje z kontynuowania dalszej obrony prawnej, tym samym przyznając się w całości do zarzucanych czynów. Tylko w roku 2007 zarejestrowano 14 nielegalnych zrzutów ścieków i produków ubocznych do rzeki.

Zarejestrowana na Brooklynie firma Lewis County Dairy Corp., produkująca koszerne wyroby: butelkowane mleko, sery, jogurty i lody, w przeszłości sądzona była za niewywiązywanie się z płatności w zawieranych umowach leasingowych.

Opracowanie: Bibula Information Services – B.I.S. – www.bibula.com – na podstawie NewsWatch50

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=8788 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]