Aktualizacja strony została wstrzymana

Nowojorski wydział środowiska odebrał zezwolenie koszernej przetwórni mleczarskiej

Władze stanu Nowy Jork cofnęły pozwolnie na kontrolowane odprowadzanie ubocznych produków mlecznych do rzeki Black River, wydane koszernej przetwórni mleczarskiej w New Bremen.

Przetwarzająca koszerne mleko firma Lewis County Dairy, była wielokrotnie karana i upominana za niedostosowywanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych, ekologicznych, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji i nieutrzymywanie przetwórni w należytym stanie technicznym.

Na wysłane w lutym br. zawiadomienie wydziału ochrony środowiska New York State Department of Environmental Conservation o odebraniu koszernej przetwórni zezwolenia, w dniu 20 kwietnia br. firma odpowiedziała, że rezygnuje z kontynuowania dalszej obrony prawnej, tym samym przyznając się w całości do zarzucanych czynów. Tylko w roku 2007 zarejestrowano 14 nielegalnych zrzutów ścieków i produków ubocznych do rzeki.

Zarejestrowana na Brooklynie firma Lewis County Dairy Corp., produkująca koszerne wyroby: butelkowane mleko, sery, jogurty i lody, w przeszłości sądzona była za niewywiązywanie się z płatności w zawieranych umowach leasingowych.

Opracowanie: Bibula Information Services – B.I.S. – www.bibula.com – na podstawie NewsWatch50

Skip to content