Nowojorski wydział środowiska odebrał zezwolenie koszernej przetwórni mleczarskiej

Władze stanu Nowy Jork cofnęły pozwolnie na kontrolowane odprowadzanie ubocznych produków mlecznych do rzeki Black River, wydane koszernej przetwórni mleczarskiej w New Bremen.

Przetwarzająca koszerne mleko firma Lewis County Dairy, była wielokrotnie karana i upominana za niedostosowywanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych, ekologicznych, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji i nieutrzymywanie przetwórni w należytym stanie technicznym.

Na wysłane w lutym br. zawiadomienie wydziału ochrony środowiska New York State Department of Environmental Conservation o odebraniu koszernej przetwórni zezwolenia, w dniu 20 kwietnia br. firma odpowiedziała, że rezygnuje z kontynuowania dalszej obrony prawnej, tym samym przyznając się w całości do zarzucanych czynów. Tylko w roku 2007 zarejestrowano 14 nielegalnych zrzutów ścieków i produków ubocznych do rzeki.

Zarejestrowana na Brooklynie firma Lewis County Dairy Corp., produkująca koszerne wyroby: butelkowane mleko, sery, jogurty i lody, w przeszłości sądzona była za niewywiązywanie się z płatności w zawieranych umowach leasingowych.

Opracowanie: Bibula Information Services – B.I.S. – www.bibula.com – na podstawie NewsWatch50

Skip to content