Żydowski ekstremizm zagraża chrześcijanom w Ziemi Świętej

Aktualizacja: 2016-05-24 10:58 am

Coraz częstszych ataków doświadczają wyznawcy Chrystusa żyjący na terenie Ziemi Świętej.  Kościół katolicki złożył sądowy pozew przeciwko rabinowi-ekstremiście w związku z aktami podżegania do nienawiści i niszczenia kościołów.

Jak pisze na łamach portalu organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie Oliver Maksan, wielu chrześcijan żyjących na terenie Izraela żyje w poczuciu zagrożenia ze strony żydowskich radykałów. Przed rokiem ci ostatni podpalili benedyktyński klasztor Tabgha. Od tego czasu ataki narastają.

„Powtarzające się zastraszania i prowokacje są realnym zagrożeniem dla pokojowego współistnienia w tym kraju” – oświadczyli katoliccy biskupi. „Konieczne jest, aby ostro potępić takie działania i zastosować wszelkie niezbędne środki, ponieważ takie głoszenie nienawiści jest przeciwne interesom wszystkich obywateli”.

Część odpowiedzialności za antychrześcijańskie napaści ponosi rabin Bentzion Gopstein, który latem zeszłego roku wezwał władze państwowe do spalenia wszystkich kościołów w Izraelu. Później sprzeciwiał się obchodom Bożego Narodzenia w Jerozolimie. Posunął się nawet do apelu o zakaz urządzania jakichkolwiek uroczystości chrześcijańskich. Rabin uważa Kościół za największego wroga judaizmu. Do sądu trafił już pozew przeciwko Gopsteinowi. Rabin niejednokrotnie był już zatrzymywany za swoje prowokacje przez policję, nigdy jednak nie zapadł wobec niego żaden wyrok. Ekstremista nie doczekał się nawet aktu oskarżenia.

W opinii ojca Davida Neuhausa SJ, władze robią zbyt mało by przeciwdziałać agresywnym wyczynom Gopsteina, zaś traktowanie wyznawców Chrystusa i muzułmanów jako posiadających mniejsze prawa jest w Izraelu oczywistym faktem. „Ta dyskryminacja ma charakter strukturalny, jego najbardziej odczuwalne oddziaływanie widać w budżecie na rzecz rozwoju sektora arabskiego – jest namacalna w edukacji, opiece zdrowotnej, polityce zatrudnienia, opiece społecznej, etc.” – stwierdził jezuita. „Pogarda, jaką wyrażają wobec tych, których określają jako „nie-Żydów” może mieć katastrofalne skutki w podobny sposób, jak to miało miejsce w przeszłości, gdy taka sama sytuacja dotyczyła ich samych” – dodał o. Neuhaus.

pkwp.org

RoM

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=87647 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]