Aktualizacja strony została wstrzymana

Fitch: na przyjęciu euro Polska i Czechy zyskałyby najmniej

Według analityków agencji ratingowej, na przyjęciu euro najbardziej mogłyby skorzystać Chorwacja i Bułgaria, których waluty już są sztywno powiązane z euro. Gospodarki tych krajów są już także silnie „zeuroizowane” – zadłużenie sektora publicznego w Chorwacji w euro wynosi 57 proc.

Z kolei Rumunia i Węgry utraciłyby możliwość prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Zdaniem Fitch, przyjęcie wspólnej waluty mogłoby być korzystne dla krajów o wysokim poziomie zadłużenia w euro, które skorzystałyby na neutralizacji ryzyka kursu walutowego dla gospodarki. W przypadku Europy Środkowej mogłoby to dotyczyć Węgier, gdzie 23 proc. długu publicznego to zadłużenie w euro.

Na przyjęciu wspólnej waluty najmniej zyskałaby Polska i Czechy, które zostałyby zmuszone do porzucenia wiarygodnej i niezależnej polityki monetarnej. W uzasadnieniu Fitch napisano, że choć w przypadku naszego kraju euro wzmocniłoby tzw. finansową pozycję międzynarodową, czyli główny czynnik negatywny dla ratingu, to i tak wiele kredytów dla gospodarstw domowych udzielono we frankach.

Agencja ratingowa uważa, że przyjęcie euro przez wymienione kraje w najbliższym czasie jest bardzo mało prawdopodobne. Szczególnie w przypadku Polski i Węgier, gdzie zdaniem Fitch panuje szczególnie silny euro sceptycyzm.

Bankier.pl / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (12 kwietnia 2016)

.