Fitch: na przyjęciu euro Polska i Czechy zyskałyby najmniej

Aktualizacja: 2016-04-13 1:24 pm

Według analityków agencji ratingowej, na przyjęciu euro najbardziej mogłyby skorzystać Chorwacja i Bułgaria, których waluty już są sztywno powiązane z euro. Gospodarki tych krajów są już także silnie „zeuroizowane” – zadłużenie sektora publicznego w Chorwacji w euro wynosi 57 proc.

Z kolei Rumunia i Węgry utraciłyby możliwość prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Zdaniem Fitch, przyjęcie wspólnej waluty mogłoby być korzystne dla krajów o wysokim poziomie zadłużenia w euro, które skorzystałyby na neutralizacji ryzyka kursu walutowego dla gospodarki. W przypadku Europy Środkowej mogłoby to dotyczyć Węgier, gdzie 23 proc. długu publicznego to zadłużenie w euro.

Na przyjęciu wspólnej waluty najmniej zyskałaby Polska i Czechy, które zostałyby zmuszone do porzucenia wiarygodnej i niezależnej polityki monetarnej. W uzasadnieniu Fitch napisano, że choć w przypadku naszego kraju euro wzmocniłoby tzw. finansową pozycję międzynarodową, czyli główny czynnik negatywny dla ratingu, to i tak wiele kredytów dla gospodarstw domowych udzielono we frankach.

Agencja ratingowa uważa, że przyjęcie euro przez wymienione kraje w najbliższym czasie jest bardzo mało prawdopodobne. Szczególnie w przypadku Polski i Węgier, gdzie zdaniem Fitch panuje szczególnie silny euro sceptycyzm.

Bankier.pl / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (12 kwietnia 2016)

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=87048 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]