Lista hańby – którzy eurodeputowani z Polski głosowali przeciw ojczyźnie

Aktualizacja: 2016-04-13 1:12 pm

Znamy już nazwiska polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego, którzy zagłosowali za rezolucją wzywającą Komisję Europejską do wdrożenia nowych represyjnych środków wobec Polski.

Rezolucja zgłoszona w imieniu Europejskiej Partii Ludowej, S&D, ALDE, Nordyckej Zielonej Lewicy oraz frakcji Zielonych wzywa Komisję Europejską do uruchomienia drugiego etapu procedury oceny państwa prawnego. Zagłosowali za nią wszyscy deputowani Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej poza Jackie Saryuszem-Wolskim, który w ogóle nie oddał głosu. Oto lista deputowanych, którzy opowiedzieli się za wdrożeniem dalszych działań przeciw państwu polskiemu.

1. Michał Boni

2. Jerzy Buzek

3. Lidia Geringer de Oedenberg

4. Adam Gierek  

5. Andrzej Grzyb

6. Krzysztof Hetman

7. Danuta Hubner

8. Danuta Jazłowiecka

9. Jarosław Kalinowski

10 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

11. Barbara Kudrycka  

12. Janusz Lewandowski  

13. Bogusław Liberadzki

14. Elżbieta Łukacijewska

15. Krystyna Łybacka

16. Jan Olbrycht

17. Julia Pitera

18. Marek Plura

19. Dariusz Rosati

20. Czesław Siekierski  

21. Adam Szejnfeld  

22. Róża Thun

23. Jarosław Wałęsa

24. Bogdan Wenta

25. Bogdan Zdrojewski

26. Janusz Zemke

27. Tadeusz Zwiefka

europarl.europa.eu/kresy.pl

Za: Kresy.pl (13 kwietnia 2016)

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=87043 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]