Aktualizacja strony została wstrzymana

Jerozolima: Cenzura w Yad Vashem – pracownik zwolniony za mówienie o faktach historycznych

Centrum Yad Vashem w Jerozolimie zwolniło jednego ze swoich pracowników, który ośmielił się porównać cierpienia ofiar palestyńskich z cierpieniami ofiar Holokaustu.

29-letni Itamar Shapira, docent placówki edukacyjnej Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority i pracownik Yad Vashem od 3 i pół roku, został zwolniony przed żydowskimi świętami Paschy po tym jeden z nauczycieli jeshiwy doniósł przełożonym o sposobie prowadzenia przez Shapira wykładów.

W wywiadzie telefonicznym z pismem Haaretz, Shapira potwierdził, że prowadząc wycieczki mówił o masakrze w Deir Yassin dokonanej w 1948 roku przez tzw. żołnierzy walczących o niezależność Izraela. Deir Yassin jest symbolem, jednym z wielu miejscowości, gdzie żydowscy terroryści przeprowadzili czystki etniczne w bezwzględny sposób mordując setki bezbronnych Palestyńczyków, w tym kobiety i dzieci.  W oficjalnej literaturze, o terrorystach żydowskich mówi się jako o „żołnierzach”, zaś o takich miejscach jak Deir Yassin nie wolno nawet wspominać.

Yad Vashem mówi o o przybyciu ocalałych z Holokaustu do Izraela […] a ja mówię, że ludzie żyli tu na tych ziemiach i wspominam, że miały tu miejsce inne nieszczęścia, które są dla innych narodów ważne.” – mówi Shapira.

Przedstawiciel potwierdził, że przypadek Shapira jest pierwszym w historii zwolnieniem z Yad Vashem dokonanym z motywów politycznych.

Dyrekcja Yad Vashem tłumaczy, że instytucja sprzeciwia się politycznemu wykorzystaniu Holokaustu, szczególnie przez pracującego u nich docenta. Według przedstawicieli Yad Vashem, instytucja zakłada, że Holokaust nie może być porównywany z jakimkolwiek wydarzeniem w historii.

Shapira wskazuje, że Yad Vashem wybiera tylko niektóre wydarzenia, które miały miejsce w tzw. wojnie o niepodległość Izraela. „To jest hipokryzja” – mówi Shapira – „Próbowałem tylko przekazać fakty, a nie wyciągać polityczne wnioski. Jeśli Yad Vashem decyduje się na ignorowanie faktów, na przykłąd masakry w Dir Yassin czy Nakba [termin stosowany przez Palestyńczyków na ich katastrofę, po 1948 roku], znaczy to, że obawiają się czegoś i że ich historyczne podejście jest wadliwe.”

Opracowanie: Bibula Information Services – B.I.S. – www.bibula.com – na podstawie Haaretz

Skip to content