Aktualizacja strony została wstrzymana

Chrześcijańscy uchodźcy zagrożeni kulturą Zachodu

Kultura w której wyrośli chrześcijanie na Bliskim Wschodzie „bez wątpienia różni się od tej z którą mają do czynienia na Zachodzie. Ta różnica jest jedną z trudności jakie mają uchodźcy w integracji  z zachodnim społeczeństwem”  – podkreślił w swoim liście pasterskim na Wielki Post patriarcha Kościoła syryjsko-prawosławnego.

Mar Ignacy Aprhrem II uważa, że bliskowschodni chrześcijanie stając się członkami europejskiego społeczeństwa powinni uniknąć „zarażenia się ateizmem i sekularyzmem Zachodu, które mogą wchodzić w konflikt z naszymi wartościami chrześcijańskimi”. Odnośnie obecnego kryzysy migracyjnego w Europie patriarcha Ignacy zauważył, że zrozumiałe jest iż poszczególne rządy starają się kontrolować emigrację, ponieważ „stała się ona sposobem wywierania nacisku na kraje przyjmujące imigrantów”. Jednym z powodów, aby powstrzymać niekontrolowany napływ emigrantów, są problemy jakie niektórzy z nich stwarzają przyjmującym je krajom. Różni ludzie próbują upolityczniać ten problem, robiąc z niego instrument nacisku na poszczególne kraje zapominając, że chodzi tu przede wszystkim o działania humanitarne mające za cel pomoc osobom potrzebującym. Patriarcha Ignacy w swoim liście wyraża też zaniepokojenie prześladowaniami na tle religijnym jakie mają miejsce w obozach uchodźców w Europie.

dw / rv

Za: Radio Watykańskie (11/03/2016) | http://pl.radiovaticana.va/news/2016/03/11/chrze%C5%9Bcija%C5%84scy_uchod%C5%BAcy_zagro%C5%BCeni_kultur%C4%85_zachodu/1214763

Skip to content