Chrześcijańscy uchodźcy zagrożeni kulturą Zachodu

Aktualizacja: 2016-03-15 10:50 am

Kultura w której wyrośli chrześcijanie na Bliskim Wschodzie „bez wątpienia różni się od tej z którą mają do czynienia na Zachodzie. Ta różnica jest jedną z trudności jakie mają uchodźcy w integracji  z zachodnim społeczeństwem”  – podkreślił w swoim liście pasterskim na Wielki Post patriarcha Kościoła syryjsko-prawosławnego.

Mar Ignacy Aprhrem II uważa, że bliskowschodni chrześcijanie stając się członkami europejskiego społeczeństwa powinni uniknąć „zarażenia się ateizmem i sekularyzmem Zachodu, które mogą wchodzić w konflikt z naszymi wartościami chrześcijańskimi”. Odnośnie obecnego kryzysy migracyjnego w Europie patriarcha Ignacy zauważył, że zrozumiałe jest iż poszczególne rządy starają się kontrolować emigrację, ponieważ „stała się ona sposobem wywierania nacisku na kraje przyjmujące imigrantów”. Jednym z powodów, aby powstrzymać niekontrolowany napływ emigrantów, są problemy jakie niektórzy z nich stwarzają przyjmującym je krajom. Różni ludzie próbują upolityczniać ten problem, robiąc z niego instrument nacisku na poszczególne kraje zapominając, że chodzi tu przede wszystkim o działania humanitarne mające za cel pomoc osobom potrzebującym. Patriarcha Ignacy w swoim liście wyraża też zaniepokojenie prześladowaniami na tle religijnym jakie mają miejsce w obozach uchodźców w Europie.

dw / rv

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=86488 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]