Aktualizacja strony została wstrzymana

Tak protestuje „elyta”. Krzywonos i Wałęsowa na wojennej ścieżce

Takiego popisu braku kultury i zwykłego chamstwa dawno nasz kraj nie oglądał. Na ulicę wyszli obrońcy demokracji i Lecha Wałęsy spod znaku KOD. Wypowiedzi światłych do bólu przedstawicieli i sympatyków tego niebywale spontanicznego ruchu na długo pozostaną w pamięci.

Wśród zabierających głos podczas niedzielnej manifestacji w obronie Lecha Wałęsy znalała się m.in żona byłego prezydenta, Danuta. Można odnieść wrażenie, iż postanowiła ona maksymalnie rozszerzyć pole rażenia swej wypowiedzi. Oprócz zwyczajowego atakowania Jarosława Kaczyńskiego, ze sceny popłynął potok oskarżeń pod adresem Kościoła i ojca Tadeusza Rydzyka. Subtelność ataku przywodziła na myśl radziecką katiuszę. Danuta Wałęsa zadeklarowała wprost „przyszłam tutaj, żeby zamanifestować swój sprzeciw względem tego rządu i  tego małego człowieczka, który stoi za  tymi, których tam wybrał i nawet się nie wychyli, bo się boi”.

Nie omieszkała nazwać Kaczyńskiego „małym człowieczkiem, który zamknął się w stanie wojennym w czterech ścianach z kotem”.

Jej zdaniem „My nie możemy dzisiaj liczyć na Kościół. Choć to przykre i smutne. Choć biskup Głódź mówi, żeby Wałęsa przeprosił. A za co on ma przepraszać? Źeby Wałęsa nie rozmawiał z komunistami, to by  nic nie osiągnął. Bogu dzięki, że   on rozmawiał z komunistami. Ale ja mogę gwarantować, że on nikogo nie skrzywdził, nikogo nie zdradził i  nie brał żadnych pieniędzy. Prawdą jest też, że  Kościół by mógł dużo powiedzieć. Księża czy biskupi, którzy byli w tamtym czasie. Ale Kościół wywalczył swoje. Wałęsa wywalczył Msze Św. w radio i   telewizja i  wiele rzeczy Kościół ma. Teraz ma pieniądze. I  Kościół, mój Boże, powinien być z narodem. Zakonnik powinien żyć w ubóstwie. A ten zakonnik w Toruniu to nie jest zakonnik, to jest biznesmen”.

Trudno nie odnieść wrażenia, iż żona Lecha Wałęsy w zaskakiwaniu poziomem oderwania od rzeczywistości osiągnęła poziom wdowy po generale Kiszczaku, co nie było z pewnością łatwe…

W obrażaniu prezesa PiS nowe terytoria postanowiła także zagospodarować przemawiająca na tym samym wiecu – namaszczona na legendę – Henryka Krzywonos. Jak wykrzyczała „my po prostu potrzebujemy bata na Wałęsę, żeby kurdupel mógł zrobić swoje sprawy. Nie pozwólmy mu na to. Naprawdę nie pozwólmy”.

Warto dodać, że określenie „kurdupel” wielce przypadło do gustu słuchającym Krzywonos. Okrzykom „precz z kurduplem” nie było końca. Ot, takie elitarne igraszki…

Widać wyraźnie, że w opinii Krzywonos grubiańskie aluzje do cech osobistych i niezależnych od ich posiadacza takich jak np. wzrost należą do szerokiego wachlarza zachowań uchodzących za właściwe. Powstaje pytanie: na jakich salonach ona się tak wyrobiła?

Można przypuszczać, że lwia część zadekretowanych przez salon „arbitrów elegancji” promuje takie właśnie chamskie zachowania, o ile uderzają we wrogów. Z ich usług korzystała chyba nie tylko Krzywonos, ale być może i przecierający szlaki odrzucania przyzwoitości w debacie publicznej Stefan Niesiołowski.

Ci wszyscy miłośnicy dialogu i ustyskujący na „obniżenie poziomu dyskursu” nie widzą nic niestosownego w brutalnym dokopywaniu przeciwnikowi przez Krzywonos. Co powiedzieliby w sytuacji, gdyby to polityk PiS ośmielił się publicznie drwić np. z przywar fizycznych pani Krzywonos? Jakież straszne larum rozniosło by się od ulicy Czerskiej, aż po Wiertniczą!

A podobno chodziło o demokrację, solidarność z Lechem i takie tam… No cóż rzeczywistość jednak skrzeczy i ujada.

Łukasz Karpiel


PS. Do poniedziałkowej „Wyborczej” dołączono utrzymaną w stylistyce przemówień Danuty Wałęsowej i Henryki Krzywonos naklejkę z „przezabawną” karykaturą autortstwa Jacka Federowicza z podpisem „Uważaj. Mały brat patrzy”. Moda na „żarty” à la KOD trwa.

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-02-28)

[Photo source: https://marucha.files.wordpress.com…]

 


 

OŚWIADCZENIE DZIAŁACZY WOLNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WYBRZEŹA

W związku z publicznie odczytanym listem Lecha Wałęsy dotyczącym jego rzekomej działalności w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża jako świadkowie czujemy się w obowiązku odnieść do treści tego listu.

Lech Wałęsa stwierdza:

1. „W roku 1978 przystąpiłem do komitetu Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Wierzyłem, że nasze działania doprowadzą nie tylko do powstania autentycznej reprezentacji robotniczej, lecz poprowadzą także ku wolnej Polsce”.

Przypominamy więc, że Lech Wałęsa pojawił się w WZZach z pomysłem zabijania milicjantów i obrzucania granatami milicyjnych komend. Przez blisko czterdzieści lat nie zdołał też odpowiedzieć jasno na pytanie – skąd dowiedział się o rozpoczynających działalność Wolnych Związkach? Jego rzekoma aktywność, zwłaszcza w późniejszym okresie, postrzegana była przez nas jako typowa forma uwiarygadniania się prowokatora.

2. „Takie też były marzenia moich przyjaciół z WZZ – Anny Walentynowicz, Andrzeja Gwiazdy, Aliny Pieńkowskiej, Bogdana Borusewicza, Jerzego Borowczaka i wielu, wielu innych”.

Lech Wałęsa w swym zakłamaniu i desperacji nazywa – przyjaciółmi – ludzi, których przez lata niszczył i z pomocą bezpieki bezwzględnie wypychał na margines życia publicznego. Przypominamy, że kończąc swoje „internowanie”, zapewniał wysokich oficerów bezpieki i prokuratury: „W Gdańsku wyrzuciłem wszystkich, którzy się mogli wam nie podobać – Borusewicza, Walentynowicz”. Przypominamy też, że oczerniany przez niego przez całe lata lider Wolnych Związków Andrzej Gwiazda z braku minimalnego choćby zaufania, przez wiele miesięcy nie wpuszczał Wałęsy do swego mieszkania i nie dopuszczał do jego udziału w WZZowskich spotkaniach, po to aby w końcu , w czerwcu 1980 roku usunąć Wałęsę z grona działaczy WZZW. Anna Walentynowicz była przez całe lata niszczona przez Wałęsę w sposób trudny do wyobrażenia, a jej pamięć jest przez niego deptana do dzisiaj. Z podobnym zapałem wyrzucał i oczerniał Joannę Duda-Gwiazdę. Marylę Płońską, Lech Wałęsa napadł fizycznie na korytarzu MKZu gdańskiego w pierwszych dniach jego istnienia. Otoczony ochroniarzami, z których kilku okazało się współpracownikami bezpieki i ciągnąc ją za włosy wyrzucił z budynku Solidarności tylko dlatego, że rozdawała Biuletyn Wolnych Związków Zawodowych, którego on sam był rzekomym współredaktorem. Tylko ówczesne zawirowania historyczne uchroniły go od odpowiedzialności karnej za ten czyn. Przypominamy też, że jego przyjaźń w stosunku do przywołanych „wielu, wielu innych” kolegów polegała na tym, że we wrześniu 1981 roku zorganizował on uzbrojoną w metalowe pręty i druty bojówkę, która napadła tychże działaczy WZZów w prowadzonej przez nich drukarni MKZu gdańskiego Solidarności.

3. „W roku 1979 przemawiając na nielegalnym wówczas wiecu ku uczczeniu pamięci robotników grudnia 1970 poczułem naszą siłę, siłę wzmocnioną pielgrzymką Ojca Świętego do Polski latem 1979 roku. Przepowiedziałem wówczas budowę pomnika, który miał zostać zbudowany z kamieni przyniesionych przez ludzi wolności.

Oświadczamy, że to wyznanie Lecha Wałęsy uważamy za szczególnie odrażające, zwłaszcza w świetle niezbitych dowodów jego donosicielskiej działalności z okresu grudnia 1970 roku. Jest znakiem najniższego moralnego upadku, że człowiek, który w czasie krwawej rozprawy komunistycznych służb terroru ze stoczniowcami, sprzedawał ich losy tym służbom, a dziewięć lat później udawał przed nimi zatroskanego ich losem działacza opozycji. Przypominamy, że Lech Wałęsa nie tylko nigdy nie przyznał się przed swoimi kolegami do donoszenia na nich, ale w czasie trwającej dziesięć lat odwetowej akcji bezpieki „Jesień”, nigdy, w żaden sposób nie ostrzegł ich przed tymi działaniami, których był przecież sprawcą. Dodatkową odrazę budzi, przywołanie przez niego rzekomej zapowiedzi wybudowania pomnika z przyniesionych przez ludzi kamieni. To hasło użyte przez Lecha Wałęsę w ówczesnym przemówieniu, zostało przez niego zawłaszczone od Józefa Szylera, który był jedną z głównych ofiar jego podłych donosów.

4. „W roku 1982 w stanie wojennym odizolowano mnie w Arłamowie. Byłem sam, oddzielony od ludzi przez funkcjonariuszy SB i PZPR. Wielokrotnie namawiano mnie bym zdradził solidarność i stanął na czele koncesjonowanych związków zawodowych. Nie uległem tej presji.

„Przypominamy, że Lech Wałęsa przetrzymywany był w luksusowych warunkach rządowego ośrodka wczasowego gdzie zapewnione miał wszelkie wygody z wykwintnym wyżywieniem i niezliczoną ilością alkoholu włącznie, z których w pełni korzystał. Miał również dostęp do całej gamy rozrywek. Nie może też być w żadnym wypadku mowy o izolacji skoro korzystał z prawa do niemal nieograniczonej liczby odwiedzin rodziny, znajomych, przedstawicieli kościoła czy nawet zagranicznej prasy. W porównaniu z tysiącami politycznych więźniów zapełniających wówczas więzienia całego kraju warunki, w których przyszło mu spędzać jego „internowanie” należy uznać za wręcz wyszukane. Lech Wałęsa nigdy nie zażądał aby w imię reprezentowanej ponoć solidarności umieszczono go wraz z wielotysięczną rzeszą jego solidarnościowych kolegów. Przypominamy też, że majac do tego wszelkie warunki Lech Wałęsa, określający się przywódcą ruchu Solidarniości podczas swego pobytu w Arłamowie nie wydał ani jednego oświadczenia w trosce o uwięzionych działaczy tego ruchu, ani jednej odezwy do obdarzających go wówczas zaufaniem Polaków, ani jednego oświadczenia potępiającego stan wojenny, ani jednego słowa nadziei dla tych milionów rodaków, ktorzy w codziennych, często dramatycznych ulicznych protestach domagali się jego uwolnienia! Natomiast wydał pamiętny haniebny, wiernopoddańczy list do gen. Jaruzelskiego, podpisując się kapral Wałęsa.

Oświadczamy więc, że Lech Wałęsa nie tylko zdradził nas wszystkich, ale dokonał tego wielokrotnie i na wiele różnych sposobów. Kontynuację kłamstw, ataków na dobre imię ofiar swoich donosów i publiczne oczernianie tych, którzy stoją dziś przy prawdzie uważamy za dalszy ciąg tej zdrady.

Andrzej Bulc
Jan Karandziej
Kazimierz Maciejewski
Andrzej Runowski
Krzysztof Wyszkowski
Lech Zborowski

28 luty 2016

Za: WZZW (29 Luty 2016)

 


 

Skip to content