Aktualizacja strony została wstrzymana

Mormoni wykreślili z tzw. listy ochrzczonych, działacza żydowskiego – Szymona Wiesenthala

Sekta Mormonów, znana jako „Kościół Jezusa Chrystusa świętych w Dniach Ostatnich” (ang. The Church of Jesus Christ of Latter-day SaintsLSD), zgodziła się na usunięcie z tzw. listy ochrzczonych, zmarłego niedawno żydowskiego działacza Szymona Wiesenthala.

W wyniku wieloletnich starań środowisk żydowskich sekta Mormonów zgodziła się już w 1995 roku na skreślenie z prowadzonej przez siebie tzw. listy ochrzczonych tych „ofiar Holokaustu i Żydów, którzy pośmiertnie byli ochrzczeni”. Pomimo zawartej umowy, nazwisko Szymona Wiesenthala zostało niedawno odkryte na liście sekty Mormonów. „Byliśmy zdumieni, że nie wypelnili oni umowy” – powiedział dyrektor Wiesenthal Center, rabin Marvin Hier.

Rzecznik Mormonów, Bruce Olsen powiedział, że „żadna kościelna ceremonia nie odbyła się wobec Szymona Wiesenthala i jego imię zostało natychmiast usunięte z listy International Genealogical Index

„Wierzymy, że Szymon Wiesentha, który przeżył swoje życie wypełnione wielkimi uczynkami dla ludzkości, może dostać się do nieba bez niczyjej pomocy.” – podkreślił rabin Hier.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Pomijając wypowiedź rabina Hiera, który widzi Szymona Wiesenthala w Niebie – a wiemy, że nie może dostąpić chwały Bożej niewierzący w Jezusa Chrystusa – warto dodać, że tzw. Kościół Mormonów, czyli sekta założona w XIX wieku przez „proroka” Smitha, często dokonuje tzw. pośmiertnego chrztu. Warto zatem przypomnieć, że zarówno „chrzest” mormoński, jak i tzw. pośmiertny chrzest, nie są chrztami chrześcijańskim i nie mając żadnej wartości są pustymi aktami.

Na zapytanie dotyczące ważności tzw. chrztu mormońskiego, definitywnie wypowiedział się Watykan, wydając w 2001 roku komunikat:

     
 

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI

RESPONSUM AD DUBIUM

de validitate baptismatis

 

D. Utrum baptismus collatus apud communitatem „The Church of Jesus Christ of Latter day Saints”, vulgo dictam „Mormons”, validus sit.

R. Negative.

Summus Pontifex Ioannes Paulus Il, in audientia concessa infrascripto Cardinali Praefecto, praesens , decisum in Sessione Ordinaria huius Congregationis, approbavit et publici iuris fieri iussit.

Ex aedibus Congregationis pro Doctrina Fidei, die 5 iunii 2001.

+ IOSEPHUS CARD. RATZINGER

Praefectus

+ THARSICIUS BERTONE SDB

archiep. em. Vercellensis, a Secretis

 
     

 


 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content