Aktualizacja strony została wstrzymana

Panama zawierzona Sercu Jezusowemu!

Episkopat Panamy publicznie zawierza 11 stycznia kraj Najświętszemu Sercu Jezusa. W centralnej uroczystości w stolicy udział biorą wszyscy panamscy biskupi, nuncjusz apostolski oraz liczni przedstawiciele duchowieństwa i laikatu. W parafiach natomiast organizowane są adoracje Najświętszego Sakramentu, by naród mógł się duchowo zjednoczyć w chwili zawierzenia ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Biskupi podkreślają, że panamski Kościół potrzebuje duchowej odnowy. Wyzwaniem dla tamtejszych katolików są także kwestie utwierdzania pokoju i sprawiedliwości społecznej.

Katolicy stanowią 80 proc. niespełna półmilionowej ludności Panamy.

źródło: www.oecumene.radiovaticana.org
Za: Krucjata – Młodzi w Źyciu Publicznyma

KOMENTARZ BIBUŁY: A więc można! Gdzie indziej można. A w Polsce KTO okazał się najbardziej zaciekłym przeciwnikiem niezwykle cennej inicjatywy parlamentarzystów nadania Jezusowi Chrystusowi tytułu: Jezus Król Polski? Ano, hierarchia kościelna! Nie, to nie przypadek, że odrzucenie przez biskupów, ba – publiczne wyśmianie projektu, „zaawocowało” wkrótce publiczną destabilizacją Kościoła w postaci sprawy arcybiskupa Wielgusa. Szatan czyha na każde potknięcie duchownego i skrzętnie wykorzystuje je. A odrzucając Jezusa Chrystusa, Boga królującego nad każdym narodem – co powinno być potwierdzane przez sprawujących władzę i zawsze wspierane i proklamowane przez duchowieństwo – biskupi oddali się w szpony Szatana. Czego efekt był wkrótce do zaobserwowania. I co może się powtórzyć ze zdwojoną siłą.

ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content