Aktualizacja strony została wstrzymana

Wielotysięczny Marsz dla Źycia w Szczecinie zingnorowany przez media

W ponad półkilometrowym pochodzie młodych ludzi z flagami i symbolicznymi żaglami oraz z 3. tysiącami kolorowych balonów wzięło udział ok. 6 tyś osób, którzy przeszli z Jasnych Błoni do Bazyliki katedralnej w szczecińskim Marszu dla Źycia. Marsz poprowadził Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga.

Kolejny szczeciński Marsz dla Źycia odbył się 19 kwietnia br. Hasło przewodnie – Rzeka życia, wypłyń na głębię”, w swojej symbolice nawiązuje do tych wątków nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, które poruszył min. w czasie homilii na Jasnych Błoniach w Szczecinie w 1987 r. i wielokrotnie powtarzał na spotkaniach z młodymi. Znamienne słowa papieża o żeglarzu i zmaganiu się człowieka z wichrami „słabości i namiętności” i wypłynięciu na głębię stały się głównym przesłaniem tegorocznego Marszu dla Źycia.

W Marszu wzięły udział ruchy, stowarzyszenia, instytucje stojące na straży życia i jego godności, parafie, a nawet poszczególne rodziny. Na przygotowanych żaglach składane były podpisy przez osoby, które świadomie przyjęły postawę obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wielość, rozmiar i różnorodność żagli, a także ilość złożonych podpisów będzie odzwierciedlała stopień dojrzałości chrześcijańskiej uczestników.

Bardzo ważną inicjatywą, w której od dwóch lat bierze udział znacząca liczba ludzi młodych jest kolejna akcja: „Uratuj różaniec”. W czasie „Nocnych spotkań z papieżem” organizowanych przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana” młodzież „produkuje” różańce na rękę dla osób, które podczas Mszy Świętej kończacej Marsz dla Źycia podejmą Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

W akcję włączają się wierni z całej diecezji poprzez oddawanie starych, zniszczonych różańców, które młodzież po demontażu układa w dziesiątki. Zasadności tej akcji dowodzi fakt, iż w marcu tego roku ponad 1000 osób podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Osoby te codziennie odmawiają dziesiątkę różańca, specjalną modlitwę oraz podejmują jakąś ofiarę w jego intencji, a dnia 25 każdego miesiąca spotykają się na Eucharystii i wspólnej modlitwie w jednym ze szczecińskich kościołów. Po Mszy św. uczestniczą w spotkaniu formacyjno – edukacyjnym z liderami Ruchów Obrony Źycia oraz otrzymują materiały formacyjne. Ogromna radość płynie z faktu, iż w to Dzieło Modlitwy włączyła się bardzo żywo Szczecińska Młodzież.

Zobacz:

Za: Archidiecezja szczecińska-kamieńska
„Wielotysięczny Marsz dla Źycia w Szczecinie”

.