Aktualizacja strony została wstrzymana

Amerykański biskup zmienia wystrój kościołów – przywraca tabernakulum należne mu miejsce

Biskup Rober Morlino zarządził, aby księża przywrócili należne miejsce tabernakulom w kościołach swojej diecezji do 2018 roku. Po soborze Watykańskim II tabernakula często były przenoszone z prezbiterium do osobnych kaplic. Tym samym oderwano je od przestrzeni liturgicznej i praktycznie usunięto z życia chrześcijańskiego cześć dla Najświętszego Sakramentu poza Mszą Świętą.

Amerykański biskup zmienia wystrój kościołów - przywraca tabernakulum należne mu miejsceGdy w 1993 roku biskup Robert Morlino został ordynariuszem diecezji Madison, na terenie stanu Wisconsin, zachęcał swoich księży do większej czci dla Najświętszego Sakramentu, by z większą pobożnością odprawiali mszę święte oraz by w ich kościołach tabernakulum zajęło centralne miejsce, na ołtarzu. Teraz zdecydował się wprowadzić prawo w swojej diecezji, nakazujące zmianę umieszczenia tabernakulum, tak by powróciło na najwłaściwsze dla niego miejsce – na ołtarzu w centrum kościoła. Chce by każdy z wiernych miał świadomość, że tabernakulum to mieszkanie żyjącego Boga.

[Tabernakulum] to nie jest kolejny mebel, który może stać w każdym, dowolnym miejscu. To jest dom Boga żywego i chcemy, aby zajmowało szczególne  miejsce, gdzie ludzie mogą się przed nim pomodlić kiedy tylko zechcą– powiedział Patrick Gorman, dyrektor Biura do Spraw Kultu Bożego Diecezji Madison.

Po Soborze Watykańskim II wprowadzono możliwość umieszczenia tabernakulum w prezbiterium lub w osobnej kaplicy. To spowodowało spore zamieszanie, gdyż tabernakulum umieszczone w bocznej kaplicy pozostawało nie widoczne dla wchodzących do kościoła. Pojawiały się także głosy krytyczne wobec obecności Jezusa w Eucharystii w tym samym czasie na ołtarzu i w tabernakulum na ołtarzu. Jednak umieszczenie tabernakulum w osobnej kaplicy lepiej wyraża prawdę o równoczesnej obecności Jezusa w Eucharystii umieszczonej w tabernakulum i w czasie Mszy Świętej.

Jak jednak podkreśla Gorman, nie ma żadnego konfliktu w obecności Jezusa Chrystusa w tabernakulum i na ołtarzu w tym samym czasie.

Zanim biskup diecezji Madison zdecydował się na przesunięcie tabernakulów w już istniejących świątyniach, wydał zarządzenie nakazujące umiejscowienie tabernakulum w głównym ołtarzu w każdym nowopowstającym kościele w diecezji. Na przeniesienie tabernakulów biskup wyznaczył trzy lata gdyż jest świadomy, że w wielu kościołach może to sprawić trudność z powodu materiału wykonania i sposobu mocowania.

Gorman zaznaczył, że nowe prawo biskupa Madison zostało przyjęte optymistycznie przez wiernych diecezji, którzy poprzez media społecznościowe wyrażali swoje poparcie dla tej decyzji. Jak napisał jeden z diecezjan: Zamierzamy umieścić Chrystusa w centralnym miejscu kościoła ponieważ to jest jego pozycja w Kościele, Jego mistycznym ciele.

Źródło: ncregister.com

MR

[foto:] By No machine-readable author provided. BenP assumed (based on copyright claims). [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

Za:PoloniaChristiana – pch24.pl (2016-01-13)

Skip to content