Aktualizacja strony została wstrzymana

Katolicki Instytut Apologetyczny im. św. Tomasza z Akwinu

W 2007 r. powstał w Polsce Katolicki Instytut Apologetyczny im. św. Tomasza z Akwinu, stawiający sobie za cel promowanie – poprzez wykłady i publikacje – tomizmu oraz tradycyjnej apologetyki katolickiej.

8 grudnia ub.r. minęło 50 lat od zakończenia obrad II Soboru Watykańskiego. Z tej okazji instytut postanowił zaprosić do Polski ks. Jana Michała Gleize’a FSSPX, profesora apologetyki i eklezjologii w międzynarodowym seminarium duchownym pw. św. Piusa X w Ecône, prosząc go o podzielenie się swoimi obserwacjami na temat wpływu soboru na szeroko rozumianą teologię.

W pierwszym wykładzie, wygłoszonym 24 października 2015 r. w Lublinie i zatytułowanym II Sobór Watykański przeciw św. Tomaszowi z Akwinu prelegent, opisując ewolucję tradycyjnych pojęć teologicznych (takich jak np. Kościół Chrystusowy, tolerancja, …), jaka się dokonała w ostatnim półwieczu, przedstawił obraz zmian wprowadzonych przez sobór do teologii katolickiej.

W drugim wykładzie, wygłoszonym kolejnego dnia w Warszawie, a zatytułowanym Od soboru do synodu. Refleksje tradycyjnego teologa 50 lat po II Soborze Watykańskim, ks. Gleize, biorąc za punkt wyjścia katolicką definicję pojęć „miłosierdzie” i „dyskryminacja”, opisał, jak bardzo katolicy – przekonani o własnej prawowierności – odeszli w istocie od zdrowej nauki katolickiej w zakresie wiary i moralności.

Oba wykłady zostały niedawno opublikowane na nowym kanale filmowym Instytutu w serwisie YouTube. Zachęcamy do ich wysłuchania, a także do odwiedzenia jego strony internetowej na Facebooku.

Publikacje Katolickiego Instytutu Apologetycznego dostępne w księgarni wysyłkowej Te Deum:

Za: Wiadomości Tradycji katolickiej (3 stycznia 2016) | http://news.fsspx.pl/2016/01/katolicki-instytut-apologetyczny-im-sw-tomasza-z-akwinu/

Skip to content