Katolicki Instytut Apologetyczny im. św. Tomasza z Akwinu

Aktualizacja: 2016-01-3 3:00 pm

W 2007 r. powstał w Polsce Katolicki Instytut Apologetyczny im. św. Tomasza z Akwinu, stawiający sobie za cel promowanie – poprzez wykłady i publikacje – tomizmu oraz tradycyjnej apologetyki katolickiej.

8 grudnia ub.r. minęło 50 lat od zakończenia obrad II Soboru Watykańskiego. Z tej okazji instytut postanowił zaprosić do Polski ks. Jana Michała Gleize’a FSSPX, profesora apologetyki i eklezjologii w międzynarodowym seminarium duchownym pw. św. Piusa X w Ecône, prosząc go o podzielenie się swoimi obserwacjami na temat wpływu soboru na szeroko rozumianą teologię.

W pierwszym wykładzie, wygłoszonym 24 października 2015 r. w Lublinie i zatytułowanym II Sobór Watykański przeciw św. Tomaszowi z Akwinu prelegent, opisując ewolucję tradycyjnych pojęć teologicznych (takich jak np. Kościół Chrystusowy, tolerancja, …), jaka się dokonała w ostatnim półwieczu, przedstawił obraz zmian wprowadzonych przez sobór do teologii katolickiej.

W drugim wykładzie, wygłoszonym kolejnego dnia w Warszawie, a zatytułowanym Od soboru do synodu. Refleksje tradycyjnego teologa 50 lat po II Soborze Watykańskim, ks. Gleize, biorąc za punkt wyjścia katolicką definicję pojęć „miłosierdzie” i „dyskryminacja”, opisał, jak bardzo katolicy – przekonani o własnej prawowierności – odeszli w istocie od zdrowej nauki katolickiej w zakresie wiary i moralności.

Oba wykłady zostały niedawno opublikowane na nowym kanale filmowym Instytutu w serwisie YouTube. Zachęcamy do ich wysłuchania, a także do odwiedzenia jego strony internetowej na Facebooku.

Publikacje Katolickiego Instytutu Apologetycznego dostępne w księgarni wysyłkowej Te Deum:

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=85012 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]