Białoruskie władze zabroniły katolickich spotkań opłatkowych w grodzieńskich szkołach

Aktualizacja: 2015-12-30 12:12 pm

Biorąc pod uwagę, że zakaz dotyczył szkół w których prowadzone są pozalekcyjne – fakultatywne zajęcia z języka polskiego, można to uznać za kolejne działania białoruskich władz mające na celu rugowanie polskości.

O sprawie poinformowała nadająca z Białegostoku białoruskojęzyczna rozgłośnia radiowa “Racyja”. Sugestia zakazu przeprowadzania spotkań opłatkowych w grodzieńskich szkołach gdzie funkcjonuje nauczanie języka polskiego wyszło od obwodowego wydziału KGB. Białoruskim bezpieczniakom nie spodobało się, że na niektórych tego typu spotkaniach opłatkowych gościli przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Grodnie. KGB uznał to za “dywersję ideologiczną”. Miejskie wydziały oświatowe pokornie spełniły zalecenie KGB kierując odpowiednie sugestie do szkół. 

“To jest nonsens. Dokonuje się podziału dzieci. Nie mogę nawet wyobrazić sobie czym kierowali się ci, którzy podjęli tę decyzję. Wygląda na to, że dla nich istnieje wiara słuszna i niesłuszna” – komentował dla Radia Racyja Paweł Kmiecik, prezes Oddziału Związku Polaków na Białorusi ZPB w Grodnie, który jest największy na całej Białorusi, bo też w Grodnie mieszka aż 81,2 tys. Polaków co oznacza, że stanowią oni około 25% wszyskich mieszkańców miasta.

To kolejne działania na rzecz rugowania polskości w instytucjach oświatowych. Od początku roku szkolnego wydziały oświatowe w niektórych rejonach Grodna naciskały na dyrektorów szkół aby likwidowali fakultatywne zajęcie z języka polskiego, zaś rodzice domagający się takich zajęć byli wzywani “rozmowy profilaktyczne” przez KGB.

znadniemna.pl/kresy.pl

Za: Kresy.pl (29 grudnia 2015)

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=84921 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]