Aktualizacja strony została wstrzymana

Błagalna Prośba do Papieża Franciszka o zmianę drogi albo rezygnację z Urzędu

Grupa amerykańskich intelektualistów, najbardziej zatroskanych o Kościół katolicki wystosowała List otwarty do papieża Franciszka, z gorącą prośbą aby „zmienił kurs swojego pontyfikatu dla dobra Kościoła i dobra dusz”, bądź zrezygnował z Urzędu. Sygnatariuszami Listu wraz z załączonym dokumentem (Libellus) są m.in. Christopher Ferrara, prawnik i założyciel American Catholic Lawyers Association; John Vennari, redaktor naczelny The Family Catholic News; Michael Matt, redaktor naczelny The Remnant; były sędzia Sądu Najwyższego stanu New Jersey i katolicki aktywista pro-life, Andrew P. Napolitano, oraz inni profesorowie, publicyści i działacze katoliccy.

  

An Urgent Appeal to Pope Francis to Either Change Course or Renounce the Petrine Office

8 grudnia 2015

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Wasza Świątobliwość

Papież Celestyn V (+1294 r.), uznając swoją niezdolność do sprawowania urzędu, na który w sposób tak nieoczekiwany został wybrany … i widząc poważne szkody, jakie swe złe rządy wyrządziły Kościołowi, po swoim pięciomiesięcznym pontyfikacie zrezygnował z Papieskiego Urzędu. Został kanonizowany przez papieża Klemensa V w 1313 roku. Papież Bonifacy VIII usunął wszelkie wątpliwości, co do ważności tego nadzwyczajnego i kwestionowanego aktu papieskiego, potwierdzając ad perpetuam rei memoriam, że „Biskup Rzymu może dobrowolnie zrezygnować.”

Rosnąca liczba katolików, w tym kardynałowie i biskupi, dochodzi do przekonania, że Twój pontyfikat – będący również wynikiem nieoczekiwanego wyboru – podobnie powoduje poważne szkody dla Kościoła. Nie można zaprzeczyć, że Wasza Świątobliwość, albo nie posiada zdolności, albo woli do wypełniania – jak słusznie zauważył Twój poprzednik – tego, że Papież musi „nieustanie scalać samego siebie z Kościołem więzią posłuszeństwa Słowu Bożemu, wobec wszelkich prób przystosowywania czy rozwodnienia i wszelkich przejawów oportunizmu.

Jak to wykazano w załączonym Libellus (Dokumencie), Ty czynisz wprost przeciwnie, dając wiele alarmujących oznak wrogości wobec tradycyjnego nauczania, dyscypliny i zwyczajów Kościoła, oraz wobec wiernych, którzy próbują tego bronić, sam zaś będąc pochłoniętym kwestiami społecznymi i politycznymi pozostającymi poza kompetencjami Biskupa Rzymskiego. W rezultacie tego, wrogowie Kościoła nieustannie cieszą się Twoim pontyfikatem, wychwalając Cię ponad wszystkich Twoich poprzedników. Ta przerażająca sytuacja nie ma sobie równych w historii Kościoła.

Ubiegłego roku, mówiąc o rezygnacji Benedykta XVI, Jego Świątobliość zadeklarowała, że jeśli nie będzie się czuła zdolna do sprawowania pontyfikatu, oświadczyła, że ”Ja zrobiłbym to samo.” W pierwszą rocznicę rezygnacji Benedykta, prosiłeś wiernych, aby „Połączyli się ze mną w modlitwie za Jego Świątobliwość Benedykta XVI, człowieka wielkiej odwagi i pokory.”

Z niemałą trwogą, w Obliczu Tego, Który będzie nas sądził w Dniu Ostatecznym, my, poddani Twoi, z należnym  szacunkiem kierujemy tą petycję do Waszej Świątobliwości, z prośbą, abyś zmienił kurs swojego pontyfikatu dla dobra Kościoła i dobra dusz. Jeżeli to jest niemożliwe, czyż nie byłoby lepsze dla Waszej Świątobliwości, abyś zrzekł się urzędu Piotrowej posługi, aniżeli dalej przewodził i poprzez katastrofalne kompromisy zagrażał integralności Kościoła katolickiego?

W związku z tym, naszymi własnymi czynimy słowa św. Katarzyny ze Sieny, Doktora Kościoła, która w swym słynnym liście do papieża Grzegorza XI, błagała go, aby uwolnił Kościół od jednego z największych jego kryzysów:

„Ponieważ On dał Wam władzę i przyjęliście ją, należy używać mocy i cnoty, a jeśli nie jesteście chętni do korzystania z nich, i wolisz więcej nad Boga odbierać honory, byłoby lepiej, abyś zrezygnował, i ocalił zbawienie swojej duszy … „

Maryjo! Wspomożycielko Wiernych, módl się za nami!

Twoi oddani w Chrystusie

Christopher A. Ferrara
Michael J. Matt
Dr. John Rao
Professor Brian McCall
Elizabeth Yore
Timothy J. Cullen
Judge Andrew P. Napolitano
Chris Jackson
Eric Frankovitch
Michael Lofton
Father Celatus
Connie Bagnoli
Susan Claire Potts
Robert Siscoe
John Salza, Esq.
James Cunningham<
Vincent Chiarello
John Vennari

 


 

Petycja dostępna jest na stronie:

http://remnantnewspaper.com/

„The Year of Mercy Begins: An Open Letter to Pope Francis” – „Na początek Roku Miłosierdzia: List otwarty do papieża Franciszka”

___________________

 

Tłumaczenie: BIBUŁA

Tłumaczenie pierwotne: Rzymski Katolik (16 grudnia 2015)

 


 

Skip to content