Aktualizacja strony została wstrzymana

Watykan i Lefebvryści szukają pojednania

Według wypowiedzi zamieszczonej w Katolickiej Agencji Informacyjnej – KAI, Prefekt Kongregacji ds Duchowieństwa, kard. Dario Castrillón Hoyos, miał powiedzieć, że: „Sam akt sakry biskupiej, dokonany w czerwcu 1988 r. przez abp. Marcela Lefebvre a bez zgody Papieża, był schizmą, ale wyświęceni wtedy hierarchowie nie są schizmatykami, a ich sakra jest ważna.”
Wypowiedź ta ma związek z zapowiedziami, które podaje wloski dziennik Il Gornale, iż Papież Benedykt XVI zamierza zdjąć z Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, wszystkie mające ciążyć na Bractwie kary kościelne.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Bractwo Św. Piusa X założone zostało przez Arcybiskupa Marcela Lefebvre 18 lutego 1971 roku, za zgodą władz Kościoła, celem ustanowienia możliwości kształcenia kapłanów w duchu prawdziwie katolickim, bez wpływów zgubnych trendów modernizmu, rozprzestrzeniających się w Kościele po Soborze Watykańskim II. Będąc świadkiem destrukcji Kościoła i pragnąc zabezpieczenia podstawowych wartości katolickich, po nie przynoszących skutku wieloletnich rozmowach i wielokrotnych wizytach u kolejnych Papieży, Arcybiskup M. Lefebvre podjął decyzję o konieczności wyświęcenia 4 biskupów (Bp. Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Alfonso de Galarreta, Richard Williamson). Konsekracja spowodowała reakcję Watykanu, który poinformował w 1988 roku, że udzielenie sakr biskupich bez zgody Stolicy Apostolskiej ściągnęło na kapłanów Bractwa ekskomunikę. W rzeczywistości, już sama kanoniczna analiza dokumentu świadczy o celowym wprowadzeniu błędów technicznych, które podważają jego legalność, co nieweluje stawiane zarzuty.

Rozmowy prowadzone przez przedstawicieli Watykanu i Bractwa Św. Piusa X podczas pontyfikatu Jana Pawła II, nie przynosiły rezultatów, gdyż stanowcze stanowisko Bractwa chcące uzyskać zapewnienie o pełnej swobodzie sprawowania Mszy Św. i sakramentów w rycie przedsoborowym bez narzuconej konieczności odprawiania Mszy według sprotestantyzowanego mszału wprowadzonego przez Pawła VI, było dla Watykanu nie do przyjęcia. Z tym większą radością należy przywitać zrozumienie znaczenia kryzysowej sytucji Kościoła przez Papieża Benedykta XVI, który widzi możliwość uruchomienia w Kościele tych pokładów Tradycji, które przez lata pielęgnowane były przez Bractwo. Należy mieć nadzieję, że decyzja Watykanu będzie bezwarunkowa, bo tylko taka relacja w obecnej sytuacji może mieć rację prawdziwego bytu, i że nie dojdzie do kompromisu, który miał miejsce w Campos.
Papież Benedykt XVI ma spotkać się 13 lutego br. z Kurią Rzymską, celem przedyskutowania sytuacji.

Bractwo Św. Piusa X skupia na świecie 450 księży, 50 braci zakonnych, 110 sióstr zakonnych i 4 biskupów. Prowadzi 6 seminariów duchownych, 130 Prioraty w 26 krajach, 3 uniwersytety, okolo 70 szkół innych szczebli oraz wiele innych inicjatyw. W Polsce prowadzi 12 kaplic. Wydaje pismo Zawsze Wierni i prowadzi wydawnictwo Te Deum.

Zob. również:

MÓDLMY SIĘ O POWRÓT TRADYCJI DO KOŚCIOŁA

Skip to content