Aktualizacja strony została wstrzymana

Prokuratura szwedzka odmówiła udzielenia pomocy stronie niemieckiej w dochodzeniu przeciwko biskupowi Richardowi Williamson

W prowadzonym przez niemiecką prokuraturę w Regensburgu śledztwie przeciwko biskupowi Richardowi Williamson o tzw. negowanie holokaustu, strona niemiecka zwróciła się do generalnej prokuratury szwedzkiej z prośbą o międzynarodową pomoc w uzyskaniu zgody na wezwanie w charakterze świadka szwedzkiego dziennikarza przeprowadzającego z biskupem wywiad.

Generalna prokuratura przekazała prośbę prokuratowi Göran Lambertz, odpowiedzialnemu za przestrzeganie wolności wypowiedzi w Szwecji, który odmówił wydania nakazu złożenia przez dziennikarza zeznań. W uzasadnieniu, Lambertz stwierdził, że biskup Williamson w świetle prawa szwedzkiego nie popełnił żadnego przestępstwa, a jako osoba nie objęta odpowiednim postępowaniem w Szwecji, chroni go szwedzka konstytucja dająca prawo swobody wypowiedzi. Lambertz dodał, że w Szwecji „osoby, z którymi przeprowadza się w telewizji wywiad, mogą cieszyć się pełnią wolności wypowiedzi, z kilkoma wyjątkami, które jednak w tej sprawie nie mają znaczenia.”

-Dla szwedzkich dziennikarzy, pojęcie pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, z którą przeprowadza sie wywiad, jest obce. Jest również niewyobrażalne aby dziennikarz zeznawał na temat tego co powiedział bądź zrobił. – dodał prokurator Lambertz.

Lambertz wyjaśnił równocześnie, że nie ma żadnych przeciwwskazań aby policja czy prokuratora szwedzka nie mogła poprosić dziennikarza o dobrowolne udzielenie informacji celem przesłania jej stronie niemieckiej.

Biskup Richard Williamson z Bractwa św. Piusa X stał się obiektem nagonki żydowskich i filosemickich grup po tym, jak w listopadzie ubiegłego roku w udzielonym szwedzkiej telewizji wywiadzie wyraził opinię o wykorzystaniu komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych, oraz nie zgodził się z oficjalną liczbą „6 milionów” ofiar żydowskich uważając ją za wielokrotnie zawyżoną. Opinia ta, dotycząca stricte historycznej kwestii, której dyskusja publiczna jest zabroniona pod karą wieloletnich wyroków więzienia, wykorzystana została do ataków na Kościół katolicki, Bractwo, a szczególnie bp. Williamsona.

Według historyków i badaczy nieoficjalnego nurtu, liczba „6 milionów ofiar żydowskich” nie ma żadnego pokrycia w faktach, nawet do tego stopnia, że wielu czołowych żydowskich historyków ośmiela się mówić jedynie o jej symbolicznym (czytaj: kabalistycznym) znaczeniu. Historycy nieoficjalnego nurtu twierdzą również, że tak samo kontrowersyjne jest zagadnienie ludobójczego wykorzystania komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych, co do których brakuje merytorycznych, naukowych podstaw, zastępowanych najczęściej niewiarygodnymi zeznaniami świadków.

Opracowanie: Bibula Information Services – www.bibula.com – na podstawie The Local


ZOB. RÓWNIEŻ:

.