Pokłosie legalizacji homo-związków w USA. Skauci znoszą ograniczenia dla homoseksualistów

Aktualizacja: 2015-07-20 1:21 pm

Władze największej organizacji skautowskiej w Stanach Zjednoczonych zakończyły debatę na temat ograniczeń obowiązujących dotychczas osoby homoseksualne. Zarząd Boy Scouts of America ogłosił, iż osoby homoseksualne będą mogły być przełożonymi i członkami grup skautowskich. Prezes organizacji uzasadnił to m. in. „rosnącymi wyzwaniami legislacyjnymi”.

Decyzja Sądu Najwyższego USA, stanowiąca de facto legalizację homo-związków, przynosi obfite żniwo zepsucia w różnych dziedzinach. Tym razem amerykańska prasa doniosła, iż władze ogólnokrajowej organizacji skautowskiej, Boy Scouts of America (BSA), podjęły decyzję o zniesieniu ograniczeń dla osób homoseksualnych.

Zarząd organizacji dyskutował na temat, czy „jawni i zadeklarowani homoseksualiści” mogą być przełożonymi i członkami zgrupowań skautowskich.  Zapadła decyzja pozytywna, którą ogłoszono na stronie internetowej BSA. Formalnie ma ona zostać zatwierdzona 27 lipca. Decyzję uzasadnił prezes organizacji, twierdząc, iż stoją za nią „gwałtowne przemiany społeczne” i rosnące wyzwania legislacyjne”.

Decyzja napawa nadzieją szefa ruchu Skauci dla Równości, który powiedział, iż oznacza ona „początek końca praktykowanego od dekad przez organizację Boy Scouts zakazu dla gejowskich liderów i rodziców, takich jak moje dwie mamy”.

Źródło: buzzpo.com

FO

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=82555 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]