- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Kardynał Kasper otwarcie: dopuśćmy rozwodników w nowych związkach do Komunii!

Kardynał Walter Kasper ponownie zabrał głos w sprawie dopuszczenia rozwodników w nowych związkach do Komunii świętej. Powołuje się między innymi na nauczanie Benedykta XVI.

Na łamach prestiżowego katolickiego miesięcznika „Stimmen der Zeit” kardynał Walter Kasper opowiedział się za „realistyczną teologią” małżeństwa. Chodzi tu konkretnie o „przemyślenie” efektów rozwodu oraz możliwości „przebaczenia” rozwodnikom w nowych związkach.

Kardynał postuluje, by po pewnym indywidualnie ustalanym okresie pokuty niektórzy rozwodnicy w nowych związkach mogli przyjmować Komunię Świętą. Takie rozwiązanie miałoby dotyczyć bardzo niewielkiej, ściśle określonej grupy. By je umożliwić, potrzebna byłaby „pozytywna” ocena danej sprawy przedstawiona przez spowiednika oraz „szczery osąd” samego rozwodnika dotyczący jego „osobistej sytuacji”.

Kasper przekonuje, że nie chodzi tutaj o żadne wyjątki od prawa, ale o tego prawa„ właściwe i miłosierne  prawa”. Każdą sytuację trzeba badać „z dużym zrozumieniem, dyskretnie, z taktem”. Możliwe są w ocenie kardynała jedynie indywidualne rozwiązania.

Purpurat twierdzi ponadto, że „taki dalszy rozwój kościelnej praktyki pokutnej” dla rozwodników w nowych związkach nie byłby „zerwaniem z nauczaniem i praktyką Kościoła”. „Dobrze rozumiana” hermeneutyka ciągłości nie wyklucza „praktycznych reform, co oznacza także pewien moment nieciągłości” – pisze kardynał Kasper powołując się na Benedykta XVI.

Źródło: katholisch.de

Pach