Aktualizacja strony została wstrzymana

W Brazylii eliminują czasownik od słowa „Żyd”

Brazylijskie pismo Jornal do Brasil, dziennik wydawany od 1891 roku w Rio de Janeiro, publicznie zobowiązało się do wyeliminowania czasownika od słowa „Żyd”. Odpowiadając na reakcję żydowskich czytelników pisma, którzy zaprotestowali przeciwko użyciu w tytule jednego z artykułów czasownika od słowa „Żyd”, pismo zobowiązało się do „nie używania antysemickich określeń”. Jeden z protestujących, prof. Israel Blajberg pochwalił stanowisko pisma mówiąc, że: „Jest to ważny wkład w walce przeciwko dyskryminacji”.
W języku portugalskim, czasownik od rzeczownika „Żyd” oznacza „źle obchodzić się”, „psuć”, „oszukiwać”, „udawać”. Pismo Jornal do Brasil zamieściło artykuł zatytułowany: „Co robić kiedy wprowdzenie czasu letniego „zażydza” twój umysł i ciało?”

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Poprawność polityczna aż do bólu! Ale czy ci, co tak gorąco protestują nie chcą zastanowić się dlaczego w różnych językach świata, niezależnie od siebie, istnieją i są używane podobne określenia? Przecież etymologia słów z czegoś konkretnego wynika, nowo tworzone słowa jest często efektem powszechnego zjawiska, odczuwanego podobnie przez różne grupy ludzi na przestrzeni dziejów. Jeśli chce się uniknąć takich sytuacji, trzeba eliminować zjawiska kształtujące słowa, a nie zakazywać używanie słów.

 

Skip to content