ONZ przyznał prawa członkowskie trzem organizacjom homoseksualnym

Aktualizacja: 2006-12-30 12:00 am

Rada Gospodarcza i Społeczna (The Economic and Social Council – ECOSOC), jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, wydała 11 grudnia br. oświadczenie stwierdzające, że na 46. i 47. Sesji Rady ECOSOC przyjęto w poczet oficjalnych członków trzy organizacje homoseksualne: duńską Danish National Association for Gays and Lesbians, niemiecką Lesbian and Gay Federation in Germany (LSVD) oraz oddział europejski międzynarodowej organizacji ILGA, European Region of the International Lesbian and Gay Association. Organizacje te stały się oficjalnymi ciałami doradczymi ECOSOC, pomimo iż inna komórka ONZ – UN Committee on Non-Governmental Organizations, zajmująca się sprawami organizacji pozarządowych – zalecała głosowanie przeciwko przyjęciu tych organizacji, argumentując między innymi faktem powiązania jednej z nich z grupami pro-pedofilskimi, jak North American Man/Boy Love Association (NAMBLA).

Decyzja o przyjęciu duńskiej organizacji homoseksualistów przyjęta została 23 głosami za, 16 – przeciw, przy 11 wstrzymujących się. Organizacja niemiecka przyjęta została 23 głosami za, 17 – przeciw, przy 10 wstrzymujących się. Oddział europejski międzynarodowej organizacji homoseksualistów, przyjęty został 24 głosami za, 16 – przeciw, przy 10 wstrzymujących się.

Do państw głosujących za przyjęciem organizacji homoseksualnych należą m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy i Kanada, Finlandia, Dania, a głosujących przeciwko – między innymi Rosja i Chiny. Jak do tej pory nie jest znana pozycja Polski w tej sprawie, gdyż poza zdawkowym komunikatem, organizacja ONZ dysponująca budżetem przekraczającym 20 miliardów dolarów rocznie, na swojej pełnej amatorszczyzny stronie internetowej, nie zamieszcza szczegółowych i najnowszych danych, a próby wyszukania tych dostępnych danych, są często bezowocne.

Liczne organizacje lewackie cieszą się z podjętej decyzji. Jak podaje US Human Rights Network, sekretarz międzynarodowej organizacji ILGA Rosanna Flamer Caldera wychwalając decyzję ONZ, równocześnie odgraża się mówiąc, że: “Modna do tej pory w wielu krajach homofobia nie pozostanie dłużej bez konsekwencji”. Caldera dodaje: “Ta historyczna decyzja jest szczególną chwilą dla ruchu gejów i lesbijek (LGBT) […] ILGA zrzeszająca 550 grup na całym świecie, przez wiele lat starała się o przyznanie statusu przez ONZ seksualnej orientacji i identyfikacji płciowej”.

Na uwagę zasługuje niemal zupełna cisza medialna odnośnie podjętej przez ONZ decyzji. Główne media unikają nagłośnienia tej informacji, być może nie chcąc w okresie świątecznym “zadrażniać” czytelników i widzów tak perfidnymi informacjami.

 

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=816 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]