Aktualizacja strony została wstrzymana

Aborcja – koszerna rzeźnia

Dodano: 2015-03-19 9:26 am

Według Mishnah, pierwszej części Talmudu, życie zaczyna się z momentem narodzin, kiedy dziecko otrzymuje duszę. Dopóki płód a właściwie najważniejsza jego część czyli głowa nie wyjdzie na zewnątrz, nie ma on nefresh (czyli duszy) i nie jest uznawany za żywą istotę.

Również według Starego Testamentu (Exodus 21:22-23) prawo żydowskie nie uznawało nienarodzonych dzieci za istoty ludzkie.  Np. jeżeli ktoś uderzył kobietę ciężarną i ona w rezultacie poroniła, zabicie płodu nie było traktowane jako morderstwo.  Jej mąż mógł się jedynie domagać kary pieniężnej w sądzie.  Jednak gdyby ktoś zabił kobietę ciężarną, groziła mu za to kara śmierci. Z powyższego wynika, że Żydzi talmudyczni nie mają problemu z aborcją w jakimkolwiek stadium rozwoju płodu ludzkiego, ponieważ płód nie jest uznawany za istotę ludzką aż do chwili narodzin. Ciężko o tym pomyśleć, ale pro-aborcyjni Żydzi akceptują zniszczenie zdrowego, normalnie się rozwijającego płodu ludzkiego, niezależnie od tego, w którym miesiącu ciąży znajduje się kobieta.

W Stanach Zjednoczonych istnieje olbrzymie, wpływowe lobby proaborcyjne, w skład którego wchodzą następujące żydowskie organizacje: American Jewish Committee, American Jewish Congress, B’nai B’rith Women, Central Conference of American Rabbis, Federation of Reconstructionist Congregations, Hadassah Women, Jewish Labor Committee, Na’amat USA, National Federation of Temple Sisterhoods, National Council of Jewish Women, New Jewish Agenda, North American Temple Youth, Rabbinical Assembly Union of American Hebrew Congregations, United Synagogues of America, Women’s League for Conservative Judaism.

Poza tym, lekarze oraz działacze żydowskiego pochodzenia zdominowali ruch na rzecz aborcji na żądanie, np:

  • najaktywniejszą grupę proaborcyjną w USA National Abortion Rights Action League;
  • Population Institute and International Planned Parenthood Federation. W tej organizacji wyróżnili się dwaj żydowscy lekarze tj. jej przewodniczący dr Alan Guttmacher, który dążył  do wprowadzenia przymusowej aborcji i sterylizacji w pewnych grupach społecznych w USA oraz dr Christopher Tietze, promujący aborcję w skali międzynarodowej. (Może to zabrzmi jak ponury żart, ale dr Tietze ufundował rownież Nagrodę Humanitarną przyznawaną przez National Abortion Federation lekarzom przeprowadzającym aborcje za ich „szczególną troskę o pacjentki oraz  wysoką  jakość usług.”)
  • dr Etienne-Emile Baulieu (prawdziwe nazwisko Blum) – wynalazca pigułki wczesnoporonnej;
  • prof. Paul Erlich twórca koncepcji przeludnienia globalnego („bomba populacyjna”), która dała początek ruchowi antynatalistycznemu;
  • prof. Lawrence Lader „król propagandy proaborcyjnej,” w której posuwał się do jawnych fałszerstw. Kilkanaście razy cytowany był w sprawie Roe v. Wade, ponieważ jego opinie popierały proaborcyjne stanowisko sędziów. W tym samym czasie nie dopuszczono do głosu czołowego światowego fetologa dr A.W. Liley’a, którego opinie podważały decyzje sędziów. Lader utworzył również Abortion Rights Mobilization, która chciała pozbawić kościół katolicki statusu organizacji wyłączonej z podatku z powodu przeciwstawiania się aborcji.

Faktem jest, że wiele zdominowanych przez Żydów organizacji lewicowych gorąco popiera aborcję na żądanie. Np. The American Civil Liberties Union (ACLU) przeciwstawiał się prawie każdej propozycji legislacyjnej, która wprowadzałaby jakiekolwiek ograniczenia dotyczące aborcji.  Podobnie zresztą jak Norman Lear’s Organization lub The People For The American Way.

Słynna żydowska organizacja  Anti-Defamation League ostro protestowała kiedy w 2007 roku Sąd Najwyższy rozpatrywał ograniczenie tzw. częściowej aborcji, pisząc:

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni konsekwencjami podważania przez Sąd Najwyższy prawa kobiet do aborcji.  Wierzymy, że Amerykanki powinny mieć prawo do wolnego wyboru przy podejmowaniu tej trudnej decyzji, zgodnie z własnym sumieniem bez interwencji ze strony władz państwowych.”

Popieranie prawa do aborcji stało się warunkiem mianowania kandydatów Partii Demokratycznej, co dotyczyło nawet senatorów katolików takich jak Ted Kennedy. W ciągu ostatnich 20-u lat na 41 senatorów pochodzenia żydowskiego aż 32 (80%) popierało aborcję.

Zajadłymi bojowniczkami o prawo kobiet do aborcji były od samego początku założycielki radykalnego ruchu feministycznego Żydówki Gloria Steinem i Betty Friedan.  Prawo do aborcji uznały za niezbędny warunek wyzwolenia kobiet z „ciężaru” obowiązku bycia matkami. Pogardzały instytucją rodziny i uważały, że rola społeczna kobiet nie wynika z naturalnych przesłanek ich płci, ale została kobietom narzucona przez mężczyzn jako forma ucisku społecznego.

Simone Veil*, ocalała z Holocaustu była więźniarka obozu koncentracyjnego w Auschwitz, która po wojnie została ministrem zdrowia Francji, gdzie popierała ruch proaborcyjny, wysunęła następujące hasło:

„Musimy zniszczyć rodzinę. Najlepszym sposobem, aby tego dokonać jest atakowanie jej najsłabszego członka, czyli nienarodzone dziecko.”

Innym przykładem może być amerykańska Żydówka Kate Michaelman, która w latach 1985-2004 przewodziła organizacją NARAL Pro-Choice America Zajmowała zawsze nieprzejednane stanowisko w jednej z najbardziej kontrowersyjnych i stwarzających podziały debat narodowych.  NARAL skupiając około miliona członków i sponsorów stała się czołowym adwokatem „prawa kobiet do wyboru.” Organizacja ta aktywnie popierała kandydatów do władz państwowych, którzy reprezentowali proaborcyjne poglądy, poprzez różnego rodzaju akcje i komitety. Olbrzymie pieniądze przeznaczano na lobbing na terenie Kongresu, aby zwalczać jakiekolwiek inicjatywy legislacyjne mające na celu ograniczenie aborcji oraz na popieranie poszerzenia dostępu kobiet do „opieki zdrowotnej związanej z reprodukcją.”

Lichter i Rothman przeprowadzili badania dotyczące poglądów przedstawicieli mediów na aborcję. Proaborcyjne stanowisko czołowych reprezentantów było łatwe do przewidzenia:

  • kierownictwo przemysłu filmowego: 62% Żydzi, 95% proaborcyjne;
  • kierownictwo branży telewizyjnej: 59% Żydzi, 97% proaborcyjne;
  • kierownictwo biznesu medialnego: 23% Żydzi, 90% proaborcyjne.

Żydowskie grupy są nieustannie aktywne w zbieraniu funduszy na akcje proaborcyjne. Miliony dolarów przeznacza się na rzecz utrzymania legalności aborcji. Jako przykład takiej akcji można  podać zamieszczenie całostronicowego płatnego ogłoszenia w New York Times z 28 lutego 1989 roku przez The American Jewish Congress za $30,000 pod tytułem „Aborcja a świętość życia.” Jak widać, utrzymanie prawa do zabijania nienarodzonych dzieci wymaga kosztownej reklamy.

Prasa często wspiera proaborcyjnych Żydów. Taka sytuacja wystąpiła kiedy Żyd dr Barnett Slepian uderzył kijem baseballowym w głowę jednego z demonstrantów, protestujących przeciwko aborcji przed jego domem, raniąc go dotkliwie. Wówczas prasa bezwstydnie ujawniła swoje podwójne standardy moralne, broniąc ginekologa i usprawiedliwiając jego czyn rzekomo antysemickimi motywami demonstrantów pikietujących jego dom. Marilynn Buckham właścicielka kliniki aborcyjnej powiedziała Buffalo News, że pikietowanie domu Slepiana było przykładem prześladowań religijnych ze strony chrześcijan, którzy nie respektują wierzeń religijnych innych ludzi. Sąd Stanu Nowy Jork uznał pikietę za nielegalną i nałożył karę na jej uczestników.

W Kanadzie sławę zdobył ocalały z Holocaustu dr Henry Morgentaler, który ostentacyjnie łamał kanadyjskie prawo, zakładając nielegalne kliniki aborcyjne. Trzeba ze smutkiem stwierdzić, że stał się on kimś w rodzaju kanadyjskiego bohatera narodowego, walczącego o prawa kobiet. W 2005 roku w wieku 82 lat otrzymał honorowy tytuł doktora prawa na Uniwersytecie Wschodniego Ontario. W swoim przemówieniu stwierdził, że jego działalność mająca na celu legalizację aborcji „przyniosła korzyść społeczeństwu.” Obecne badania opinii społecznej wskazują, że większość obywateli Kanady wyznaje pro-aborcyjne poglądy, co w znacznym stopniu jest „zasługą” Morgentalera.  Kiedyś wypowiedział on znamienne zdanie:

„Wiele lat zajęło mi pozbycie się uczucia bezsilności jakie miałem w obozie koncentracyjnym. Do tego celu niezbędne było przeciwstawienie się każdej władzy, jakakolwiek by ona nie była.”

Cały ruch aborcyjny powstał z inicjatywy Żydów, którzy go finansują i propagują.  Od 1973 roku poprzez aborcję zamordowano w USA ponad 50 milionów nienarodzonych dzieci.  Mamy do czynienia z szatańskim, rytualnym mordem dzieci chrześcijańskich   na masową skalę.  To co przez wieki Żydzi zwalczali jako antysemicką potwarz, dzisiaj przybrało niewyobrażalne rozmiary.

Jayne Gardener

(Z angielskiego tłumaczył Bob Kordecky)

http://incogman.net/09/2009/abortion-the-kosher-slaughter/

Za: http://www.gazetawarszawska.com/judaizm-islam/384-aborcja-koszerna-rzeznia

Za: Wolna Polska (Marzec 19, 2015)

[PRZYPIS:] Chodzi o Simone Veil (nie jak podano Simone Weil), rzeczywiście „ocalała z Holocaustu była więźniarka obozu koncentracyjnego w Auschwitz, która po wojnie została ministrem zdrowia Francji, gdzie popierała ruch proaborcyjny”.

Skip to content