Aktualizacja strony została wstrzymana

O co pisarz – kresowiak chce zapytać kandydatów na prezydenta

Zany pisarz Stanisław Srokowski ułożył pytania do kandydatów na prezydenta RP, poruszające tematykę programu polityki historycznej w kwestii ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA.

Mieszkający we Wrocławiu Stanisław Srokowski, urodził się w 1936 r. we wsi Hnilcze w województwie tarnopolskim. Jako pisarz pozostaje piewcą swojego kresowego dziedzictwa. Akcje swoich powieści osadza w kresowych realiach. Jedna z nich stała się podstawą dla scenariusza filmu „Wołyń” kręconego przez Wojciecha Smarzowskiego. Reżyser współpracował z pisarzem w trakcie swojej pracy.

Srokowski proponuje, aby wszyscy, którym leży na sercu należyte upamiętnienie i upowszechnienie wiedzy o ludobójstwie na Kresach Południowo-Wschodnich zadawali na kandydatom na prezydenta następujące pytania:

  1. Czy poprze Pan nasze starania, by Sejm RP uznał  masowe mordy dokonane przez OUN i UPA na ludności polskiej w latach 1939-1947 za zbrodnię ludobójstwa?
  2. W czasie II wojny światowej ukraińskie formacje faszystowskie zorganizowane w OUN i UPA wymordowały ok. 200 tys. Polaków. Pragniemy wiedzieć, czy Pan jako Prezydent RP, poprze nasze starania o ustanowienie przez Sejm dnia 11 lipca – Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa OUN i UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej?
  3. Czy poprze Pan nasze starania o zbudowanie Muzeum Kresów, jako placówki upowszechniającej wiedzę o historycznych dokonaniach mieszkańców tej części utraconych ziem polskich RP, a także obrazującej akty ludobójstwa?
  4. Czy poprze Pan nasze starania  o postawienie nauki historii w szkołach średnich na takim poziomie, który pozwoli młodzieży na  pełną orientację w dziejach polskiego  narodu?
  5. Czy poprze Pan wniosek środowisk kresowych o wzniesienie w stolicy Polski pomnika ofiar banderowskiego ludobójstwa i czy obejmie  Pan swoim patronatem tę inicjatywę?
  6. Czy wystąpi Pan do prezydenta Republiki Ukrainy z wnioskiem o uznanie przez władze tego państwa mordów dokonanych na ludności polskiej przez OUN – UPA za zbrodnię ludobójstwa, a organizacje OUN i UPA za zbrodnicze?
  7. Czy wystąpi Pan do odpowiednich władz Republiki Ukrainy w sprawie likwidacji haniebnych pomników, stawianych na przedwojennych ziemiach polskich Stepanowi Banderze, Romanowi Szuchewyczowi, mordercom  z OUN i UPA i Dywizji SS Galizien?
  8. Czy wystąpi Pan  do rządu Ukrainy z żądaniem godnego upamiętnienia miejsc pochówku Polaków i obywateli polskich innych narodowości pomordowanych przez OUN-UPA, choćby w postaci krzyży i stosownych tablic?
  9. Czy poprze  Pan walkę Polaków z sąsiednich krajów z dyskryminacją oraz ich zmagania o sprawiedliwe traktowanie, jako mniejszości narodowej, w kontekście przywilejów, jakimi cieszą się w naszym kraju mniejszości narodowe litewska, ukraińska, niemiecka i inne?
  10. Czy jest Pan zwolennikiem dozbrajania i wspomagania finansowego Ukrainy w obliczu toczącej się obecnie w tym kraju wojny?

Więcej na temat apelu Stanisława Srokowskiego: http://serwer1492976.home.pl/autoinstalator/wordpress/pytania-kresowian-do-kandydatakandydatki-na-prezydenta/

kresy.pl

Za: Kresy.pl (10 marca 2015) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/o-co-pisarze-kresowiak-chce-zapytac-kandydatow-na-prezydenta

Skip to content