Aktualizacja strony została wstrzymana

Rosja: Prawie 13 mld rubli na zasiłki na trzecie dziecko

Prawie 13 miliardów rubli zostanie przeznaczone na wypłatę zasiłków na trzecie dziecko w 2015 roku – poinformował minister pracy i ochrony socjalnej, Maksim Topilin.

Od 2013 roku w większości regionów Rosji comiesięcznie wypłacany jest zasiłek przy na rodzinach trzeciego dziecka lub następnych dzieci do czasu ukończenia przez nie trzech lat.

Za: Radio Głos Rosji (22.12.2014) | http://polish.ruvr.ru/news/2014_12_22/Rosja-Prawie-13-mld-rubli-na-zasilki-na-trzecie-dziecko-0004/