Rosja: Prawie 13 mld rubli na zasiłki na trzecie dziecko

Aktualizacja: 2014-12-22 4:14 pm

Prawie 13 miliardów rubli zostanie przeznaczone na wypłatę zasiłków na trzecie dziecko w 2015 roku – poinformował minister pracy i ochrony socjalnej, Maksim Topilin.

Od 2013 roku w większości regionów Rosji comiesięcznie wypłacany jest zasiłek przy na rodzinach trzeciego dziecka lub następnych dzieci do czasu ukończenia przez nie trzech lat.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=78740 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]