Aktualizacja strony została wstrzymana

Rada miasta Amsterdam zamknęła 33 burdele

Rada Miejska Amsterdamu cofnęła zezwolnie bądź odmówiła wydania nowych licencji biznesowych dla 33 sex-klubów operujących w mieście. Decyzja ta spotkała się z aplauzem m.in. chrześcijańskiej organizacji charytatywnej CARE, która przypomina, że w Holandii około 25 tysięcy osób zajmuje się prostytucją, w tym około 15 tysięcy dzieci. Statystyki te wzrastają co roku w stałym tempie.

Prostytucja została zalegalizowana w Holandii sześć lat temu, a jednym z argumentów było zlikwidowanie połączenia zorganizowanej przestępczości z prostytucją. Nie nieskuteczności tego argumentu świadczy jednak sama decyzja rady miejskiej, gdyż jedną z przyczyn zamknięcia burdeli było prowadzenie przez nie nielegalnej działalności, w tym handel ludźmi i wykorzystywanie seksualne.

.