Muzułmańskie pogrzeby winne epidemii Eboli?

Aktualizacja: 2014-10-24 9:47 am

Specjaliści coraz bardziej skłaniają się do wersji, że na rozprzestrzenianie się wirusa Ebola decydujący wpływ ma tzw. ghusl al-majt – muzułmański obrzęd pogrzebowy. Muzułmanie z Afryki Zachodniej nagminnie wykradają zwłoki bliskich z kontenerów. Następnie – w nieznanych zachodnim lekarzom miejscach – usuwają z ciała zmarłego całą zawartość jego jelit.

W ten sposób – jak mówi tradycja – oczyszcza się organizm zmarłego. Muzułmanie z Afryki Zachodniej (i nie tylko) wierzą, że jeśli nie dojdzie do tradycyjnego ghusl al-majt, ciało zmarłego nie zostanie oczyszczone i tym samym zmarły nie trafi do raju. W czasie obrzędów afrykańscy muzułmanie dokładnie obmywają ciało zmarłego. Robią to niestety w tym samym, jednym naczyniu! To w znacznym stopniu zwiększa ryzyko zarażenia.

Co gorsza, w tym muzułmańskim obrzędzie udział biorą całe rodziny, przyjaciele i znajomi. Stąd tak wielka liczba zarażeń śmiercionośnym wirusem.

Przedstawiciele WHO oraz Czerwonego Krzyża nazwali afrykańsko-muzułmańskie rytuały pogrzebowe zagrożeniem dla mieszkańców całego świata.

WHO  informuje, że do takich przypadków dochodzi ostatnio w Sierra Leone i Gwinei – w krajach, gdzie muzułmanie stanowią ponad 70 procent społeczeństwa. Właśnie tam przedstawiciele WHO napotykają na największy opór mieszkańców, którzy nie chcą rezygnować ze swoich obrzędów.

Według wiedzy lekarzy, ryzyko zarażenia wirusem Ebola szczególnie zwiększa się w ostatnich dniach życia chorego oraz bezpośrednio po jego śmierci. W celu uniknięcia kontaktu z niebezpiecznymi mikroorganizmami, lekarze zalecają kremację zmarłego. Niestety, pozostaje to w sprzeczności z muzułmańska obyczajowością w tej części świata.

Źródło: „Niezawismaja Gazieta”

ChS

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=77380 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]