Aktualizacja strony została wstrzymana

Homoseksualizm jest dozwolony – zadecydowali Żydzi konserwatywni

Najwyższa rada rabinicza The Committee on Jewish Law and Standards reprezentująca odłam Żydów konserwatywnych, obradująca nad dopuszczeniem homoseksualistów do funkcji rabiniczych oraz nad legalizacją związków homoseksualnych, zadecydowała pozytywnie w obydwu sprawach. Dwudziestopięcioosobowa rada rabinicza, która obradowała 5-6 grudnia br. w Nowym Jorku, wzięła pod uwagą pięć opinii (teshuvot): dwie podtrzymujące poprzednie zakazy aktywności homoseksualnej, jedną dopuszczającą homoseksualistów do funkcji rabiniczych i legalizację związków homoseksualnych, przy jednoczesnym podtrzymaniu biblijnego zakazu męskiej sodomii* oraz dwie o zdjęciu wszelkich restrykcji aktywności homoseksualnej. Dwie ostatnie opinie zostały odrzucone, a w końcowym werdykcie zadecydowano o dopuszczeniu homoseksualistów do funkcji rabiniczych oraz o legalizacji związków homoseksualnych.

Ruch Żydów konserwatywnych posiada okolo 2 milionów członków i umiejscawiany jest pomiędzy Żydami ortodoksyjnymi a reformowanymi.

KOMENTARZ BIBUŁY: „Legalizację związków homoseksualnych, przy jednoczesnym podtrzymaniu biblijnego zakazu męskiej sodomii.” (org. żeby nie było wątpliwości: „the third [opinion] endorsed commitment ceremonies and the ordination of gay rabbis while retaining the biblical ban on male sodomy„) – czyli logika prosto z Talmudu.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content