Homoseksualizm jest dozwolony – zadecydowali Żydzi konserwatywni

Aktualizacja: 2006-12-6 12:00 am

Najwyższa rada rabinicza The Committee on Jewish Law and Standards reprezentująca odłam Żydów konserwatywnych, obradująca nad dopuszczeniem homoseksualistów do funkcji rabiniczych oraz nad legalizacją związków homoseksualnych, zadecydowała pozytywnie w obydwu sprawach. Dwudziestopięcioosobowa rada rabinicza, która obradowała 5-6 grudnia br. w Nowym Jorku, wzięła pod uwagą pięć opinii (teshuvot): dwie podtrzymujące poprzednie zakazy aktywności homoseksualnej, jedną dopuszczającą homoseksualistów do funkcji rabiniczych i legalizację związków homoseksualnych, przy jednoczesnym podtrzymaniu biblijnego zakazu męskiej sodomii* oraz dwie o zdjęciu wszelkich restrykcji aktywności homoseksualnej. Dwie ostatnie opinie zostały odrzucone, a w końcowym werdykcie zadecydowano o dopuszczeniu homoseksualistów do funkcji rabiniczych oraz o legalizacji związków homoseksualnych.

Ruch Żydów konserwatywnych posiada okolo 2 milionów członków i umiejscawiany jest pomiędzy Żydami ortodoksyjnymi a reformowanymi.

KOMENTARZ BIBUŁY: “Legalizację związków homoseksualnych, przy jednoczesnym podtrzymaniu biblijnego zakazu męskiej sodomii.” (org. żeby nie było wątpliwości: “the third [opinion] endorsed commitment ceremonies and the ordination of gay rabbis while retaining the biblical ban on male sodomy“) – czyli logika prosto z Talmudu.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=771 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]