Aktualizacja strony została wstrzymana

Komunikat Przełożonego Generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X

Publikujemy cały tekst oświadczenia bpa Bernadrda Fellaya, Przełożonego Generalnego FSSPX, w związku z listem papieskim do biskupów.

Komunikat Przełożonego Generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X

Papież Benedykt XVI skierował pismo do biskupów Kościoła Katolickiego, datowane 10 marca 2009, w którym zapoznał ich z intencjami, jakimi kierował się przy podejmowaniu ważnego kroku, jakim jest dekret z 21 stycznia 2009. Po niedawnej „lawinie protestów”, bardzo dziękujemy Ojcu Świętemu za podniesienie debaty na poziom – na którym powinna ona się odbywać – wiary. W pełni podzielamy jego najwyższą troskę o nauczanie, „dzisiaj, gdy na rozległych obszarach Ziemi wierze grozi, że zgaśnie jak płomień, który nie jest już podsycany”.

Faktycznie Kościół przeżywa poważny kryzys, którego nie można rozwiązać w inny sposób niż przez integralny powrót do czystości wiary. Za św. Atanazym, wyznajemy, że „Ktokolwiek chce być zbawionym, przede wszystkim potrzeba, aby wyznawał Katolicką wiarę; Której jeśliby, kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki.”* (Wyznanie wiary św. Atanazego)

Dalecy od chęci zatrzymania Tradycji na roku 1962, chcemy rozważyć Sobór Watykański II i posoborowe Magisterium w świetle tej tradycji, którą za św. Wincentym z Lerynu definiuje się jako tą, „która była wyznawana wszędzie, zawsze, przez wszystkich” (Commonitorium), bez pęknięcia i w idealnie jednorodnym rozwoju. To sprawi, że będziemy w stanie efektywnie przyczynić się do ewangelizacji, do której wezwani jesteśmy przez Zbawiciela (por. Mt 28,19-20).

Kapłańskie Bractwo Świętego Piusa X zapewnia Benedykta XVI o swojej woli odbycia doktrynalnej dyskusji „niezbędnej” po dekrecie z 21 stycznia, wyrażając pragnienie służenia objawionej Prawdzie, której pierwszym działaniem miłosierdzia jest być objawioną wszystkim ludziom, chrześcijanom lub innym. Zapewnia go o modlitwie, aby jego wiara nie ustała, aby mógł utwierdzać w niej swoich braci (por. Łk 22, 32).

Powierzamy tą doktrynalną dyskusję opiece Naszej Pani Wszelkiego Zaufania, będąc przekonani, że uzyska ona dla nas łaskę wiernego przekazania tego, co otrzymaliśmy; „Przekazałem to, co otrzymałem” (I Kor. 15,3).

Menzingen, 12 marzec 2009

+ Bernard Fellay

* „Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem. Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit.”


Christianitas za: rorate-caeli.blogspot.com/ (tłum. Christianitas)
„FSSPX: Komunikat Przełożonego Generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X”

Skip to content