Komunikat Przełożonego Generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X

Aktualizacja: 2009-03-13 12:32 pm

Publikujemy cały tekst oświadczenia bpa Bernadrda Fellaya, Przełożonego Generalnego FSSPX, w związku z listem papieskim do biskupów.

Komunikat Przełożonego Generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X

Papież Benedykt XVI skierował pismo do biskupów Kościoła Katolickiego, datowane 10 marca 2009, w którym zapoznał ich z intencjami, jakimi kierował się przy podejmowaniu ważnego kroku, jakim jest dekret z 21 stycznia 2009. Po niedawnej “lawinie protestów”, bardzo dziękujemy Ojcu Świętemu za podniesienie debaty na poziom – na którym powinna ona się odbywać – wiary. W pełni podzielamy jego najwyższą troskę o nauczanie, “dzisiaj, gdy na rozległych obszarach Ziemi wierze grozi, że zgaśnie jak płomień, który nie jest już podsycany”.

Faktycznie Kościół przeżywa poważny kryzys, którego nie można rozwiązać w inny sposób niż przez integralny powrót do czystości wiary. Za św. Atanazym, wyznajemy, że “Ktokolwiek chce być zbawionym, przede wszystkim potrzeba, aby wyznawał Katolicką wiarę; Której jeśliby, kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki.”* (Wyznanie wiary św. Atanazego)

Dalecy od chęci zatrzymania Tradycji na roku 1962, chcemy rozważyć Sobór Watykański II i posoborowe Magisterium w świetle tej tradycji, którą za św. Wincentym z Lerynu definiuje się jako tą, „która była wyznawana wszędzie, zawsze, przez wszystkich” (Commonitorium), bez pęknięcia i w idealnie jednorodnym rozwoju. To sprawi, że będziemy w stanie efektywnie przyczynić się do ewangelizacji, do której wezwani jesteśmy przez Zbawiciela (por. Mt 28,19-20).

Kapłańskie Bractwo Świętego Piusa X zapewnia Benedykta XVI o swojej woli odbycia doktrynalnej dyskusji „niezbędnej” po dekrecie z 21 stycznia, wyrażając pragnienie służenia objawionej Prawdzie, której pierwszym działaniem miłosierdzia jest być objawioną wszystkim ludziom, chrześcijanom lub innym. Zapewnia go o modlitwie, aby jego wiara nie ustała, aby mógł utwierdzać w niej swoich braci (por. Łk 22, 32).

Powierzamy tą doktrynalną dyskusję opiece Naszej Pani Wszelkiego Zaufania, będąc przekonani, że uzyska ona dla nas łaskę wiernego przekazania tego, co otrzymaliśmy; “Przekazałem to, co otrzymałem” (I Kor. 15,3).

Menzingen, 12 marzec 2009

+ Bernard Fellay

* “Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem. Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit.”


Christianitas za: rorate-caeli.blogspot.com/ (tłum. Christianitas)
“FSSPX: Komunikat Przełożonego Generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X”

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=7698 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]