Żydzi pozytywnie odbierają list Benedykta XVI

Aktualizacja: 2009-03-12 8:07 pm

List Benedykta XVI wyjaśniający sprawę zdjęcia ekskomuniki z biskupów lefebrystów został z satysfakcją przyjęty przez Światowy Kongres Żydów.

– Papież wyraził się jasno i jednoznacznie w sprawie negowania Holokaustu przez bp. Williamsona – oświadczył jego prezes Ronald Lauder. Dodał on, że na pochwałę zasługuje przyznanie, iż w tej sprawie w Watykanie popełniono błędy.

Benedykt XVI i przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald S. Lauder.

Benedykt XVI i przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald S. Lauder.

– Papieski list spełnia podstawowe wymogi dialogu międzyreligijnego: szczerość i gotowość do uczciwego stawienia czoła trudnym tematom – stwierdził przedstawiciel Światowego Kongresu Żydów. – Odwzajemniamy jego słowa uznania dla wysiłków strony żydowskiej zmierzających do przywrócenia dialogu międzyreligijnego i będziemy nadal pracować wraz z Kościołem katolickim na rzecz dalszego umacniania wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Za: Fronda.pl


Światowy Kongres Żydów docenia papieski list

List Benedykta XVI wyjaśniający sprawę zdjęcia ekskomuniki z biskupów lefebrystów został z satysfakcją przyjęty przez Światowy Kongres Żydów.

„Papież wyraził się jasno i jednoznacznie w sprawie negowania Holokaustu przez bp. Williamsona” – oświadczył jego prezes Ronald Lauder. Dodał on, że na pochwałę zasługuje przyznanie, iż w tej sprawie w Watykanie popełniono błędy. „Papieski list spełnia podstawowe wymogi dialogu międzyreligijnego: szczerość i gotowość do uczciwego stawienia czoła trudnym tematom – stwierdził przedstawiciel Światowego Kongresu Żydów.

– Odwzajemniamy jego słowa uznania dla wysiłków strony żydowskiej zmierzających do przywrócenia dialogu międzyreligijnego i będziemy nadal pracować wraz z Kościołem katolickim na rzecz dalszego umacniania wzajemnego zrozumienia i szacunku”.

radiovaticana.org


Delegacja Wielkiego Rabinatu u papieża

Dzisiaj w południe delegaci Wielkiego Rabinatu Izraela złożyli wizytę papieżowi Benedyktowi XVI wraz z przedstawicielami watykańskiej Komisji do spraw religijnych stosunków z judaizmem. Podczas spotkania papież podkreślił znaczenie “wspólnego, bogatego dziedzictwa duchowego” chrześcijaństwa i judaizmu i wskazał, że bazujący na nim dialog obu tradycji religijnych jest “konieczny i potrzebny”.

“Kościół uznaje, że jego wiara swój początek bierze z historycznej bożej interwencji w życiu żydowskiego ludu i w tym odnajduje swoje uzasadnienie jedyny w swoim rodzaju nasz wzajemny związek” – stwierdził papież. “Naród żydowski, który został wskazany jako lud wybrany, zwiastuje całej ludzkiej rodzinie, poznanie i wierność jednemu, jedynemu i prawdziwemu Bogu. Chrześcijanie chętnie uznają że ich własne korzenie znajdują się w tym samym samo-objawieniu się Boga, w którym trwa religijna tradycja narodu żydowskiego” – dodał Benedykt XVI.

Papież wspomniał tez przygotowania do planowanej podróży do Izraela, modląc się o pokój i jedność pomiędzy narodami i wyznawcami poszczególnych religii zamieszkującymi Ziemię Świętą, oraz odnowił swe osobiste oddanie dla ciągłego rozwoju na drodze wytyczonej przyszłym pokoleniom przez deklaracje Nostra Aetate Soboru Watykańskiego II.

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Papieskiej Komisji ds religijnych stosunków z judaizmem. Komisja ta stanowi część Papieskiej Rady ds Jedności chrześcijan.

ekumenizm.pl

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=7661 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]