Ministerstwo Prawdy SI

Studenci Wydziału Filozofii Towarzystwa Jezusowego w Zagrzebiu w Chorwacji odnieśli niewielkie, ale godne wspomnienia zwycięstwo w walce o prawdę historyczną i cześć jednego z katolickich błogosławionych.

Historia miała miejsce w maju br. W kaplicy uczelni zawieszono portret bł. Iwana Merza (1896-1928) – doktora filozofii, absolwenta uniwersytetów w Wiedniu, Paryżu i Zagrzebiu, wychowawcy młodzieży, założyciela Związku Orła Chorwackiego, promotora Akcji Katolickiej, człowieka, który niestrudzenie działał na rzecz pogłębienia życia sakramentalnego i liturgicznego świeckich i zdecydowanie opowiadał się za zachowaniem języka łacińskiego w obrzędach Mszy (w Chorwacji, ze względu na obecność rytu głagolickiego na południu kraju, kwestii języka liturgicznego zawsze towarzyszyły pewne napięcia). Oczywiście to nie postać błogosławionego wzbudziła wątpliwości, ale sposób jej przedstawienia. Iwan Merz został sportretowany tak, jak na jednej z fotografii z czasów studenckich, ale autor obrazu oprócz nimbu domalował również dłonie, w których błogosławiony, człowiek świecki, trzyma Ciało Pańskie, i to tak, jakby w ten właśnie sposób przyjmował Komunię Świętą. Część studentów głośno zaprotestowała przeciwko tego typu nowinkarskiej propagandzie wykorzystującej postać błogosławionego, a w Internecie szybko pojawiły się zachowane fotografie Iwana Merza przyjmującego Komunię – oczywiście nabożnie, klęcząc i do ust. Niedługo władze uczelni ustąpiły i bluźnierczy portret zastąpiły zgodnym z kanonem obrazem św. Ignacego Loyoli.

Zatem warto protestować. Niestety, co stało się z portretem bł. Iwana, czy zostanie przemalowany i zajmie godne miejsce, nic mi nie wiadomo. 

Jakub Pytel 

Za: Pod mitrÄ… - nie tylko kościelne safari (20.08.2014) | http://jacquesblutoir.blogspot.com/2014/08/ministerstwo-prawdy-sj.html

Skip to content