Rosyjska Duma wprowadza kary za nielegalne aborcje

Rosyjska Duma przyjęła ustawę w sprawie penalizacji nielegalnych aborcji. Od tej chwili za przerwania ciąży z naruszeniem przepisów obowiązującej ustawy o warunkach dopuszczalności aborcji grożą wysokie kary finansowe.

Od 1 stycznia 2012 r. w Rosji funkcjonuje ustawa, na mocy której częściowo ograniczona została swoboda w zakresie przerywania ciąży. Wprawdzie do 12. tygodnia życia płodowego dziecka aborcja jest przeprowadzana na życzenie matki, ale kobieta sama musi z pełną świadomością złożyć taki wniosek. Prawo przewiduje okres oczekiwania między decyzją kobiety a wykonaniem aborcji, tzw. „tydzień ciszy”. Jest to czas, kiedy kobieta może jeszcze raz rozważyć swoją decyzję.

Po 12. tygodniu aborcję można przeprowadzić jedynie w określonych przypadkach, takich jak np. zagrożenie życia matki, zgwałcenie, ciężka choroba dziecka poczętego, śmierć lub inwalidztwo męża i inne. Tu również obowiązywał „tydzień ciszy”.

Doświadczenie pokazało, że zapisy o „tygodniu ciszy” w zasadzie nie były przez nikogo respektowane. Ustawodawca nie przewidział bowiem żadnych sankcji prawnych w razie ich nieprzestrzeganie.

Nowo przyjęta ustawa przewiduje kary finansowe. Za naruszenie przepisów dotyczących uzyskania świadomej zgody na aborcję, w tym przestrzegania „tygodnia ciszy” kary grzywny kształtują się następująco: dla osoby prywatnej – od 1 do 3 tys. rubli; dla urzędnika – od 5 do 10 tys. rubli; dla instytucji – od 40 do100 tys. rubli.

Natomiast za naruszenie warunków dopuszczalności przerywania ciąży obowiązują następujące kary: dla osoby prywatnej – od 4 do 5 tys. rubli; dla urzędnika – od 10 do 30 tys. rubli; dla instytucji – od 100 do150 tys. rubli.

Prze debatą w Dumie zastępca dyrektora departamentu ds. opieki medycznej nad matka i dzieckiem Oleg Filippow poinformował deputowanych, że liczba aborcji w Rosji spadła w ostatnich latach z poziomu ponad milion rocznie do 88 tys. Jednak dane te uwzględniają wyłącznie liczbę aborcji dokonanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i nie obejmują prywatnych klinik.

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI Polska na podstawie serwisu informacyjnego «Ð Ð˜Ð Ðовости» – 01.07.2014 r.; także: HLI PL]

Za: Human Life International - Polska -- Polski serwis pro-life (03/07/2014) | http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/9470

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content