„L’Osservatore Romano”: Groźna próba zacierania różnic pomiędzy kobietą a mężczyzna

Kościół nigdy nie zgodzi się na tak zwany gender, czyli społeczno-kulturową tożsamość płci, uważa ją bowiem za twór sztuczny – pisze LOR.

W artykule opublikowanym z okazji święta kobiet watykański dziennik wyraża nadzieję, że będzie ono okazją do przypomnienia o tym, co różni je od mężczyzn.

Watykańska gazeta podkreśla, ż Kościół nigdy nie zgodzi się na tak zwany gender, czyli społeczno-kulturową tożsamość płci, uważa ją bowiem za twór sztuczny. Nie przestanie też przypominać, że różnica płci biologicznej jest „darem Boga dla ludzkości”.

Watykański dziennik największego niebezpieczeństwa upatruje w zdolności nauki do powołania nowego życia w laboratorium, a więc bez udziału mężczyzny i kobiety. Zdaniem „L’Osservatore Romano” jest to karykatura równości płci, ponieważ żadna z nich nie jest w tej sytuacji potrzebna.

Gazeta przypomina, że już pięć lat temu Watykan ostrzegał przed próbą zacierania naturalnych różnic pomiędzy kobietą a mężczyzną oraz przed wyzwoleniem się od biologicznych uwarunkowań, bowiem skutkiem tego mogą być zaburzenia seksualności i zastępowanie małżeństwa rozmaitymi związkami partnerskimi.

Christianitas za: IAR/LOR

Za: Christianista.pl


Skip to content