Aktualizacja strony została wstrzymana

Polska sfinansuje emerytury 50 tys. Żydów

Polski rząd znowelizował prawo, które pozwoli ponad 50 tys. ocalałym Żydom, ich małżonkom, a nawet dzieciom zamieszkującym poza naszym krajem, pobierać emerytury z tytułu szkód doznanych ze strony nazistów i bolszewików na ziemiach polskich w czasie wojny i okresu stalinowskiego.  

O emerytury w wysokości 470 ILS (około 100 euro) będzie mogło ubiegać się blisko 50 tys. Izraelczyków polskiego pochodzenia: ofiary nazistowskich i sowieckich represji. Pierwsze świadczenia popłyną do Izraela na koszt  polskiego podatnika latem przyszłego roku.

Gazeta „The Times of Israel” podała jako pierwsza informację o zmianach w przepisach, które wprowadził polski rząd, by umożliwić Polskiemu Biuro ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przesyłanie świadczeń dla osób kwalifikujących się do emerytur, które mieszkają poza granicami Polski i nie mają dostępu do rachunku bankowego w naszym kraju.

Przed nowelizacją osoby polskiego pochodzenia, które zostały uznane za kombatantów lub ofiary represji mogły otrzymywać miesięczną emeryturę tylko wtedy, gdy miały konto w Polsce, albo upoważniły daną osobę polskiego pochodzenia do dokonywania przelewów uposażenia na ich konta za granicą. Gazeta twierdzi, że niewiele osób mieszkających poza granicami Polski – ponoć mniej niż 50 – korzystało z tej formy pomocy.

Po nowelizacji prawa emerytury będzie mogło pobierać około 50 tys. osób z Izraela. Jak tłumaczy Sebastian Rejak, specjalny wysłannik ds. stosunków z diasporą żydowską w polskim MSZ: – Nowością tych przepisów jest to, że polskie władze – w szczególności instytucje zabezpieczenia społecznego – będą w stanie przesyłać świadczenia kombatantom znajdującym się w dowolnym miejscu na świecie, kosztem polskich władz.  

By zakwalifikować się do emerytury kombatanckiej wystarczy poświadczyć, że dana osoba mieszka w Izraelu (niekoniecznie bezpośrednia ofiara, ale także małżonek ofiary oraz dzieci) i cierpiała represje w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką i / lub sowiecką. Uposażenie będzie bezpośrednio przelewane przez polskie instytucje na konta uprawnionych do pobierania emerytury kombatanckiej.

Rejak udzielając wywiadu izraelskiej gazecie w Jerozolimie tłumaczył, że do polskich władz docierało wiele sygnałów od ludzi z całego świata, którzy już od dawna byli zainteresowani nabyciem statusu kombatantów lub osób represjonowanych, ale przeszkodą, z ich punktu widzenia, była kwestia rachunków bankowych i przelewów. – Stara procedura była niewygodna dla wielu potencjalnych wnioskodawców, dlatego polski rząd zdecydował się wziąć na siebie obciążenie finansowe z tytułu operacji bankowych dokonywanych w celu przesłania pieniędzy i znieść konieczność fizycznego adresu w Polsce – mówił.

Nowe przepisy, które zostały już zatwierdzone przez polski parlament i prezydenta Bronisława Komorowskiego, wejdą w życie w październiku br. dla mieszkańców Unii Europejskiej, a dla mieszkańców reszty świata – w kwietniu 2015 roku.

Ze zmian cieszy się Bobby Brown, były dyrektor projektu HEART (grupy zadaniowej ds. restytucji mienia żydowskiego z okresu Holocaustu). Brown powiedział, że to wspólna inicjatywa rządu Izraela i Agencji Żydowskiej, która niedawno zamknęła drzwi ze względu na brak funduszy. – Mam wrażenie, że Holokaust jest pod wieloma względami wspólnym doświadczeniem. Chociaż Polacy nie są odpowiedzialni za to, co się stało, mają obowiązek dbać o tych, którzy cierpieli w ich kraju – przekonuje.

Brown, który pracował razem z izraelskimi i polskimi władzami w tej sprawie pochwalił zaangażowanie Uriacha Orbacha, ministra ds. uposażeń emerytalnych. Dodał, że emerytury będą mogli otrzymywać nie tylko bezpośrednie ofiary nazistów i sowietów, ale także ich małżonkowie i dzieci, które nie mają polskiego obywatelstwa, lecz urodziły się np. w rodzinie polskiej w komunistycznej Rosji.

Rejak powiedział, że dla udowodnienia, iż dana osoba kwalifikuje się do świadczenia będą brane pod uwagę zapisy archiwalne muzeum Holocaustu Yad Vashem i zeznania świadków.

Polski rząd zamierza oddać sprawiedliwość tym, którzy cierpieli w czasie wojny – tłumaczy Rejak. Urzędnik podkreślił, że chociaż nowe przepisy odnoszą się do wszystkich osób uciskanych bez względu na kryteria etniczne, to jednak zmiany dokonano przede wszystkim ze względu na ofiary Holokaustu. – Polska na pewno ma szczególną sympatię dla ocalałych z Holokaustu – mówił. – Ofiary żydowskie należy potraktować ze szczególną uwagą. To jest oczywiste. To kwestia wrażliwości – dodawał.

– Uważamy, że polski przykład będzie precedensem dla innych krajów. A my zrobimy wszystko, aby upewnić się, że inne kraje pójdą za polskim przykładem – powiedział Brown.

Brown twierdzi, że chciałby, aby także Instytut Yad Vashen rozpoczął wypłacanie emerytur dla „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata,” by spłacić dług wdzięczności za ocalenie życia.

Gdyby rząd izraelski, w pewnym momencie w przyszłości, podjął decyzję dot. wypłaty emerytur dla Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie Holokaustu – mówił Rejak – to byłby hojny gest.

Źródło: timesofisrael.com, AS.

Za: Polonia Christiana – pch24.pl (2014-06-09)

KOMENTARZ BIBUŁY: Jak widać z powyższego, PO i PiS, wraz z innymi partiami, w kluczowych sprawach zgadzają się głosując przeciwko interesom Polski i Polaków. Oto jak rozkładało się głosowanie w tej bulwersującej i uwłaczającej Polakom sprawie. Zwrócmy uwagę, że tylko 2 posłów sprzeciwiło się ustawie (poseł Wojciech Szarama – PiS i poseł niezrzeszony – Przemysław Wipler).

[pdf „http://www.bibula.com/images/74964/glos_59_79.pdf”]

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/59_79/$file/glos_59_79.pdf


Polskie odszkodowania za Holokaust. Prawdy i półprawdy

Czy rząd polski zapłaci odszkodowania za Holokaust blisko 50 tysiącom Izraelczyków? Zdaniem „Times of Israel” tak. Ale czy na pewno?

9 czerwca Internet obiegła informacja, że w Polsce podpisano ustawę zgodnie z którą Polska zapłaci odszkodowania za Holokaust ocalonym z tego nazistowskiego horroru mieszkańcom Izraela. Trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka sprawa wygląda jeżeli nie bulwersująco, to co najmniej podejrzanie. Niby dlaczego Polska miała by płacić odszkodowania, kiedy Niemcy tego nie robią? Internet zawrzał, portale społecznościowe zawrzały. A jak jest w rzeczywistości?

Burza zaczęła się od artykułu zamieszczonego przez „Times of Israel”, w którym pochwalono polskie władze za to, że wypłacą odszkodowania obywatelom Izraela którzy przeżyli Holokaust. W swoim tekście powoływali się na tekst znowelizowanej uchwały z dnia 14 marca 2014 r. o „zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw”.
Zdaniem autora artykułu w „ToI” dzięki zmianie ustawy nawet pięćdziesięciu tysiącom obywateli Izraela będzie wypłacana comiesięczna renta w wysokości 100 euro. Pieniądze mieli by dostać wszyscy ci, którzy doznali szkody podczas II wojny światowej na terenach dzisiejszej Polski.

Gazeta powołuje się między innymi na Sebastiana Rejaka, specjalnego wysłannika MSZ ds. kontaktów z diasporą żydowską, który podczas rozmowy z „Times of Israel” miał zaprezentować zmiany ustawy. Delegat wspomniał również, że w Izraelu żyje przynajmniej kilka tysięcy osób uprawnionych do świadczeń tego typu.

Izraelska gazeta przytoczyła również słowa Bobby’ego Browna z Holocaust Era Asset Restitution Taskforce (organizacji zajmującej się restytucją mienia żydowskiego zagrabionego podczas II wojny światowej), który w superlatywach wypowiedział się o zmianach.

Rzeczywiście, stosowna ustawa została przegłosowana przez Sejm a potem podpisana przez prezydenta w maju bieżącego roku. Projekt zmian poparli solidarnie członkowie wszystkich klub poselskich zarówno tych z prawa, jak i z lewa.

Sama ustawa miała usprawnić przyznawanie rent i zwiększenie zniżek dla kombatantów etc. Tym co zaintrygowało dziennikarzy „ToI” jest zmiana w artykule 24a:

1. Na wniosek kombatanta lub innej osoby uprawnionej, zamieszkałych za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewidująca transfer emerytur lub rent, świadczenia pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny, wypłaca się wraz z emeryturą, rentą, uposażeniem w stanie spoczynku lub innymi świadczeniami, w państwie zamieszkania, na rachunek bankowy tej osoby za granicą lub w innej formie wskazanej przez organ emerytalny lub rentowy, w terminach i trybie ustalonym przez ten organ. Wypłata dokonywana jest w walucie wymienialnej

Głowna różnicą jest to, że osoba która odbiera rentę i nie mieszka w Polsce, nie musi już posiadać otwartego rachunku bankowego w naszym kraju. W tekście nie ma jednak mowy o dokładnej wysokości tej renty. Co więcej: sama ustawa nie zmieniła przepisów regulujących kto może być uznany z kombatanta a kto nie, zmieniła jedynie przepisy dotyczące formy wypłacania rent.

Wiadomo natomiast, że istnieją konkretne przepisy regulujące zasady jej przyznawania, z których jednym z istotniejszych jest stan majątkowy osoby poszkodowanej. Nie dotyczy rzecz jasna tylko Żydów, ale wszystkich polskich obywateli którzy ucierpieli w czasie II wojny światowej, a którzy mieszkają za granicą. Co więcej: liczba pięćdziesięciu tysięcy wydaje się co najmniej niesprawdzona.

Niemniej sprawa cały czas jest niejasna, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych do tej pory jej nie skomentowało.

Źródła:, „Times of Israel”, wGospodarce.pl, naTemat.pl.
http://histmag.org

*                            *                            *

Polscy urzędnicy dementują „odszkodowania za Holokaust”

Wielkie nieporozumienie – tak komentują polscy urzędnicy rewelacje niektórych mediów na temat rzekomych świadczeń, które Polska miałaby wypłacić obywatelom Izraela za Holokaust. Zadaliśmy więc proste pytanie: O co tak naprawdę tutaj chodzi?

Zrobiło się jakieś wielkie nieporozumienie. Tymczasem w całej sprawie nie chodzi o żadne odszkodowanie za Holokaust, o żadne emerytury, renty, czy dodatkowe odszkodowania – mówią portalowi Histmag.org przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Okazuje się, że to właśnie ten urząd jest władny do wypowiadania się w tej kwestii. Takie zapewnienie usłyszeliśmy od rzeczników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Pracy.

O sprawie rzekomych świadczeń, które Polska miałaby wypłacić obywatelom Izraela pisaliśmy tutaj. Przypomnijmy, chodziło o niedawny artykuł z „Times of Israel” i burzę, jaką ten materiał wywołał w przynajmniej niektórych polskich mediach.

Urzędnicy zapewniają, że sprawa dotyczy niewielkiej nowelizacji ustawy o kombatantach.

– Chodzi tutaj tylko o techniczną zmianę: osoby, które mają uprawnienia kombatanckie, bez względu gdzie mieszkają, będą mogły dostawać pieniądze na konto w swoim kraju. Do tej pory było tak, że te osoby musiały mieć konto bankowe w Polsce, lub odbierać świadczenia przez pełnomocnika – tłumaczą przedstawiciele UdSKiOR.
Jak tłumaczą urzędnicy, wielu kombatantów zamieszkałych za granicą sygnalizowało, że dotychczasowe zasady wypłaty stanowiły dla nich zasadnicze utrudnienie w dostępie do należnych im świadczeń – Stąd ta nowelizacja. Nie ma tu żadnej sensacji – dodają reprezentanci UdSKiOR.

Dzisiaj około godziny 18. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydał w całej sprawie oficjalny komunikat. Czytamy w nim m.in.:

Uchwalona w dniu 14 marca br. ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych nowych zasad przyznawania uprawnień z tytułu działalności kombatanckiej czy też doznanych represji. Tym samym każda osoba, która w ramach dotychczasowego prawa nie mogła uzyskać uprawnień kombatanckich, nie będzie mogła ich uzyskać również obecnie. Nowelizacja dotyczy natomiast technicznego aspektu wypłaty świadczeń kombatanckich uprawnionym osobom mieszkającym za granicą(…)

Cały komunikat znaleźć można tutaj.

Przepisy, które regulują nowe zasady transferu uprawnień kombatanckich wejdą w życie w dwóch terminach. Jak czytamy w cytowanym wyżej komunikacie:

1) w dniu 18 października 2014 r. – odnośnie do kombatantów zamieszkałych za granicą w państwach Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), tj. Liechtensteinie, Islandii, Norwegii oraz Szwajcarii oraz państwach, z którymi Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, przewidująca transfer emerytur lub rent (Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Australia, Korea Południowa, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Ukraina);
2) w dniu 18 kwietnia 2015 r. – odnośnie do kombatantów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Rzeczpospolitej Polskiej nie łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, przewidująca transfer emerytur lub rent (m.in. Izrael).

Przeczytaj także jak wyglądała sama ustawa i jak o niej pisano

http://histmag.org

Za: Dziennik gajowego Maruchy (2014-06-11)

Skip to content