- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Maleje liczba kapłanów-zakonników

12 291 Polaków żyje w 62 zakonach męskich – podaje Biuletyn Tygodniowy Centrum Informacyjnego Zakonów. Zamieszczono w nim najnowsze dane obrazujące stan liczebny zakonów męskich w Polsce na 31 grudnia 2013 r.

Spośród 12 291 polskich zakonników ponad 3/4 to kapłani, których jest w zakonach 9507. Natomiast bracia zakonni w liczbie 1353 stanowią nieco ponad 1/10. Niemal drugie tyle stanowią w zakonach męskich klerycy, nowicjusze i postulanci, których jest łącznie 1427. W tym 933 – to klerycy, 272 – nowicjusze a 222 – to postulanci, którzy dopiero rozpoczęli formację zakonną.

Nie wszyscy polscy zakonnicy pracują w kraju. Wprawdzie większość, bo 72 proc. posługuje w Polsce (dokładnie 8 863 zakonników), to niemal 28 proc. (3 tys. 428) pracuje lub kształci się za granicą. Poza granicami kraju pracuje m.in. 55 proc.(252) chrystusowców, którzy posługują wśród Polonii, natomiast w Polsce – 204 zakonników tego zgromadzenia. Podobnie werbiści są zgromadzeniem, którego większość członków rodem z Polski pracuje poza granicami kraju – na misjach. Spośród 532 polskich werbistów, 215 pracuje w kraju a 317 zagranicą.

Do najliczniejszych zakonów męskich należą franciszkanie, którzy w 5 polskich prowincjach mają 1323 zakonników oraz salezjanie – w 4 prowincjach 1110 zakonników. Ponadto w czołówce pod względem liczebności mieszczą się także franciszkanie konwentualni (w czarnych habitach), których jest obecnie 977, pallotyni – z liczbą 669 w dwóch prowincjach oraz kapucyni – 586 również w dwóch prowincjach.

Do najmniej licznych należą na ogół zgromadzenia zakonne pochodzące z zagranicy, które dopiero instalują się w Polsce. Są to m.in. zajmujące się duszpasterstwem młodzieży Zgromadzenie Synów NMP, które na razie ma 2 kapłanów i dom zakonny na terenie diecezji tarnowskiej, bracia gabrieliści, obecni w Częstochowie w liczbie trzech. Ich charyzmatem jest praca z młodzieżą i dorosłymi pozbawionymi dóbr materialnych, lecz otwartymi na sprawy ducha. Na razie pracują jako nauczyciele języków obcych, gdyż ich charyzmatem jest też nauczanie. Po czterech członków mają misjonarze Matki Bożej Pocieszenia i misjonarze z Mariannhill. Ci pierwsi posługują na rzecz nowej ewangelizacji i misji, ci drudzy prowadzą dom misyjny w Czeladzi. Ich duchowość oparta jest na Regule św. Benedykta.

W porównaniu do zeszłego roku liczba polskich zakonników ogółem jest mniejsza o niespełna dwustu. Kapłanów zakonnych jest mniej o 85 ale kleryków jest obecnie więcej o 82.

KAI

mat