We Lwowie zrównują II Rzeczpospolitą z III Rzeszą i ZSRR

Aktualizacja: 2014-05-16 8:22 pm

W jednym z lwowskich państwowych muzeów czasy II Rzeczypospolitej określa się mianem “okupacji” i wymienia obok okresu “nazistowskiego” (1941-44) i radzieckiego (1939-1941). Członkiem rady nadzorczej tej placówki był Wołodymyr Wiatrowycz, mianowany przez nowy rząd Ukrainy na szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

W ekspozycji, jak i na tablicy informacyjnej przed wejściem do Muzeum Pamięci Narodowej “Więzienie przy Łąckiego” we Lwowie przy dawnej ulicy Łąckiego, okres 1918-1939 określony jest jako “polska okupacja”, zas ówczesna władza II Rzeczypospolitej jako “polski okupacyjny reżim”. Informacje tego typu podawane są w języku ukraińskim i angielskim (zaznaczono je czerwonym obramowaniem).

O okupacyjnym charakterze polskiej władzy mają przesądzać represje na działaczach Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, m.in. Stepanie Banderze czy Romanie Szuchewyczu.

Jednocześnie okresu 1941-1944 nie określono jako okupacji niemieckiej, lecz jedynie jako “nazistowską”.

Członkiem rady nadzorczej tej placówki był Wołodymyr Wiatrowycz mianowany przez nowy rząd Ukrainy na szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Wiatrowycz uważa ponadto, że “Slava Ukraijni” to hasło banderowskie.

Kresy.pl

Za: Kresy.pl (16 maja 2014) -- [Org. tytuł: « We Lwowie zrównujÄ… II RzeczpospolitÄ… z III RzeszÄ… i ZSRR [GALERIA]»]
Tags: , , , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=74687 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]