Aktualizacja strony została wstrzymana

We Lwowie zrównują II Rzeczpospolitą z III Rzeszą i ZSRR

W jednym z lwowskich państwowych muzeów czasy II Rzeczypospolitej określa się mianem „okupacji” i wymienia obok okresu „nazistowskiego” (1941-44) i radzieckiego (1939-1941). Członkiem rady nadzorczej tej placówki był Wołodymyr Wiatrowycz, mianowany przez nowy rząd Ukrainy na szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

W ekspozycji, jak i na tablicy informacyjnej przed wejściem do Muzeum Pamięci Narodowej „Więzienie przy Łąckiego” we Lwowie przy dawnej ulicy Łąckiego, okres 1918-1939 określony jest jako „polska okupacja”, zas ówczesna władza II Rzeczypospolitej jako „polski okupacyjny reżim”. Informacje tego typu podawane są w języku ukraińskim i angielskim (zaznaczono je czerwonym obramowaniem).

O okupacyjnym charakterze polskiej władzy mają przesądzać represje na działaczach Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, m.in. Stepanie Banderze czy Romanie Szuchewyczu.

Jednocześnie okresu 1941-1944 nie określono jako okupacji niemieckiej, lecz jedynie jako „nazistowską”.

Członkiem rady nadzorczej tej placówki był Wołodymyr Wiatrowycz mianowany przez nowy rząd Ukrainy na szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Wiatrowycz uważa ponadto, że „Slava Ukraijni” to hasło banderowskie.

Kresy.pl

Za: Kresy.pl (16 maja 2014) | http://www.kresy.pl/zobacz-kresy,fotorelacje?zobacz/we-lwowie-zrownuja-ii-rzeczpospolita-z-iii-rzesza-i-zsrr-galeria | We Lwowie zrównujÄ… II RzeczpospolitÄ… z III RzeszÄ… i ZSRR [GALERIA]

Skip to content