Watykan zbiera opinie katolików na temat antykoncepcji

Aktualizacja: 2014-04-12 3:58 pm

Watykan zdecydował się na nietypowy krok i rozpoczął ogólnoświatowy sondaż, aby dowiedzieć się, co katolicy myślą na temat nauki Kościoła na temat małżeństwa i życia rodzinnego.

Papież Franciszek wzywa biskupów do omówienia w październiku przyszłego roku w Rzymie możliwej reformy, która uwzględniałaby współczesne realia społeczne, takie jak współżycie przed ślubem, antykoncepcja i związki osób tej samej płci.

Papież poddawany jest naciskowi ze strony katolików w wielu państwach, którzy są niezadowoleni z zakazu stosowania antykoncepcji. Dyskusje wywołuje również odmowa komunii dla katolików rozwiedzionych i tych, którzy zawarli nowe związki małżeńskie.

http://polish.ruvr.ru

Oczekujemy na ogólnoświatowy sondaż w celu dowiedzenia się, co katolicy myślą o Dziesięciu Przykazaniach oraz opracowaniu  możliwej reformy, która uwzględniałaby współczesne realia społeczne.
Bo dobry Bóg już zrobił co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca…

Admin

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=74250 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]