Resort Sikorskiego pod lupą NIK. W konkursach na projekty dla Polonii faworyzowano znajomych

Aktualizacja: 2014-04-8 12:04 pm

Najwyższa Izba Kontroli wykryła kolejne nieprawidłowości w MSZ. Chodzi o udzielanie w 2013 r. dotacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą. MSZ wydało na to w sumie 58 mln zł.

W ubiegłym roku MSZ po raz pierwszy organizował konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”. Za rozdzielanie dotacji w ubiegłych latach odpowiadał Senat. NIK wykryła sporo nieprawidłowości związanych z brakiem przejrzystość przyznawania środków. Stwierdzono mi. in. dopuszczenie do prac nad ocenami ofert członka Komisji, który zadeklarował konflikt interesów. Kontrola wykazała stosowanie przy wyborze niektórych ofert dofinansowania dwuetapowej oceny merytorycznej (zyskiwały przy tym dodatkowe punkty). W ten sposób 54 oferty (z ocenianych merytorycznie 323) zostały uprzywilejowane w stosunku do pozostałych. Według NIK było to naruszenie zasad jawności i uczciwej konkurencji.

NIK zwróciła uwagę także na zaakceptowanie błędów w kosztorysach trzech (z 53 skontrolowanych) umów dotacji oraz niepełne dokumentowanie wszystkich czynności związanych z oceną ofert. Kontrola wykazała, że ministerstwo zbyt późno podpisywało umowy na udzielanie dotacji, co skracało organizacjom czas na wykonanie projektu. Pierwsze umowy podpisane były dopiero dwa i pół miesiąca po zakończeniu konkursu, ostatnie nawet po upływie pół roku. NIK za niedopuszczalne uznał tłumaczenia resortu dotyczące konieczności dokonania wewnętrznych konsultacji.

Rozdział środków przez MSZ wzbudził zainteresowanie mediów. Okazało się, że pieniądze – w sumie 1,4 mln zł – zdobyły trzy projekty Fundacji Rozwoju Myśli Obywatelskiej, która powstała kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego z konkursu zniknął wymóg, że organizacje muszą mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie? Nie wiadomo. To jednak nie wszystko. Prezes Fundacji Rozwoju Myśli Obywatelskiej – Piotr Kłyk – był znajomym Sebastiana Mitrowskiego, ówczesnego asystenta wiceministra spraw zagranicznych Jana Ciska odpowiadającego za konkurs. W fundacji miała pracować również Lucie Szymanowska, żona Macieja Szymanowskiego, drugiego asystenta Ciska. W dwa miesiące później wiceminister Cisek stracił stanowisko. Mitrowski i Szymanowski także pożegnali się z MSZ, a resort odebrał Fundacji Rozwoju Myśli Obywatelskiej ostatnią dotację.

W tym roku na dotacje  zostanie przeznaczonych prawie 60 mln zł.

Źródło: nik.gov.pl/rp.pl

luk

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=74169 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]