Aktualizacja strony została wstrzymana

Kanada: Wycofać „Maus” z programu nauczania!

– KOMUNIKAT PRASOWY KPK – 21 lutego 2014r.

W połowie września 2013 roku do Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Okręg Toronto (KPK OT) wpłynęła skarga od kilkorga rodziców uczniów 11 klasy szkoły Michael Power/St. Joseph High School w Toronto. Dotyczyła ona książki-komiksu „Maus” autorstwa Arta Spiegelmana przerabianej na lekcjach literatury (nie historii). Rodzice tych uczniów uważali, iż książka ta nie powinna służyć jako pomoc dydaktyczna w szkołach, ponieważ zawarta w niej treść w jednoznaczny sposób bije w godność Narodu Polskiego. Ponadto wytwarza ona i zakorzenia wśród uczniów, niemających dostatecznej lub żadnej wiedzy o historii drugiej wojnie światowej, całkowicie fałszywy obraz Polaków. „Maus” bowiem przedstawia Polaków pod postacią „świń” będących prawie jedynymi dozorcami więziennymi kapo w niemieckich obozach koncentracyjnych i śmierci, sadystycznie znęcających się nad więźniami żydowskimi (w komiksie przedstawianymi jako myszy).

Reagując na powyższe, Komitet „Obrony i Propagowania Dobrego Imienia Polaka i Polski” przygotował materiały odkłamujące oszczerstwa zawarte w „Maus”. Przedstawiciele Komitetu, wraz z grupą rodziców, spotkali się z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami. W trakcie tego spotkania nie udało się przekonać dyrektora, że książka „Maus” zawiera treści i uogólnienia szkalujące Polaków, treści nieodpowiadające prawdzie historycznej i jako taka jest nieodpowiednią lekturą dla uczniów 11 klasy.

W listopadzie 2013 roku grupa rodziców, uczniów oraz delegatów KPK (razem 12 osób) spotkała się w tej sprawie z przedstawicielami Toronto Catholic District School Board (TCDSB). W trakcie spotkania przedstawiono obszernie udokumentowane opracowanie, w celu zobrazowania i podkreślenia, iż treści zawarte w tej książce-komiksie przedstawiają postawę Narodu Polskiego w sposób niewłaściwy, nieprawdziwy i krzywdzący. W związku z tym książkę tę powinno się całkowicie wycofać z programu nauczania w liceach. Ulepszona wersja opracowania znajduje się na str. http://www.kpk-toronto.org/fundusz_obrony.html, sekcja „Viewpoints”, pt. The Problems with Spiegelman’s Maus.

Odpowiedź TCDSB, otrzymana 30 stycznia br. zawierała m.in. stwierdzenie, że chociaż „Maus” „obejmuje treści, które, jeżeli nie są nauczane we właściwym kontekście, przekazują zakłamany i negatywny obraz Polaków” (contains material that, if not taught in the appropriate context, conveys a negative depiction of Polish people), to pozycja ta nie zostanie wycofana z programu nauczania, lecz jedynie w obecnym semestrze przerabianie jej będzie zawieszone w szkołach podlegających TCDSB. Władze TCDSB obiecały „kompleksową ocenę nauczanego materiału i metodyki nauczania” (a comprehensive evaluation of the teaching materials and instructional approaches) oraz zaprosiły Polonię do współpracy w tej sprawie (we invite you and members of the Polish community to work with our Curriculum and Accountability Team to ensure that the book is presented with the appropriate context).

Pomimo tego, że w naukowym opracowaniu Norton Anthology of American Literature uznano, iż przedstawienie Polaków jako świnie jest „zamierzoną obrazą” (a calculated insult), komiks „Maus” cieszy się powszechnym uznaniem literaturoznawców, jako „arcydzieło” literatury. W Stanach Zjednoczonych komiks „Maus” od wielu lat wykorzystywany jest jako pomoc naukowa w licznych szkołach (także podstawowych). Ostatnio z książki-komiksu zaczęto korzystać (tylko w niektórych liceach) na terenie prowincji Ontario. Wprowadzono ją nie jako lekturę obowiązkową, lecz jako lekturę dodatkową, która nie podlega ocenie Ministerstwa Oświaty. Uzasadniano to faktem, że książka ta znajduje się na liście aprobowanej lektury w tzw. International Baccalaureate (IB) program. Niewykluczone, że dlatego prośba o wycofanie książki-komiksu MAUS nie spotkała się z przychylnym nastawieniem Katolickiego Kuratorium w Toronto (TCDSB).

Naszym zdaniem, ocena tej książki przez polskie oraz polonijne środowisko akademickie nie była dostatecznie krytyczna. Dlatego też Komitet Obrony i Propagowania Dobrego Imienia Polaka i Polski przy Okręgu Toronto KPK, kosztem wielkiego wysiłku małej grupy wolontariuszy, podjął się i przeprowadził niezbędną pracę badawczą. Praca ta wymaga kontynuacji. Naszym celem jest doprowadzenie do wycofania „Maus” z programu nauczania w szkołach kanadyjskich lub do przygotowania odpowiedniego, uzupełniającego materiału dydaktycznego, właściwie przedstawiającego ówczesną sytuację i fakty historyczne.

W związku z tym, zwracamy się do rodziców i uczniów szkół kanadyjskich, zwracamy się do nauczycieli pochodzenia polskiego uczących w szkołach kanadyjskich z prośbą o pomoc w dalszym prowadzeniu rozpoczętych prac.

Zwracamy się do rodziców dzieci uczęszczających do szkół kanadyjskich (katolickich lub publicznych), które przerabiały „Maus”, o zgłaszanie tego faktu do Okręgu Toronto KPK (email: president@kpk-toronto.org lub telefonicznie 416-971-9848), podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu w celach kontaktowych. Zwracamy się do wszystkich, którym zależy na zachowaniu i rozpowszechnianiu prawdy historycznej, o czynne lub finansowe wsparcie naszej akcji.

http://www.goniec.net/

Za: Wirtualna Polonia (2014-03-06) | http://wirtualnapolonia.com/2014/03/06/kanada-wycofac-maus-z-programu-nauczania/

Skip to content