Aktualizacja strony została wstrzymana

Kardynał Kasper grozi całkowitym zerwaniem z FSSPX

Kard. Walter Kasper wezwał Bractwo św. Piusa X do uznania II Soboru Watykańskiego. Gdyby do tego nie doszło, „dojdzie do całkowitego zerwania” – powiedział przebywający z wizytą w Niemczech przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Zdaniem kard. Kaspera, podstawowym problemem Bractwa jest jego „statyczny stosunek do tradycji, która – ich zdaniem – w pewnym momencie się zatrzymała”. „Ale tradycja jest czymś żywym, co się stale rozwija” – stwierdził purpurat. Jednocześnie zwrócił uwagę, że Sobór Watykański II „nie oznacza zerwania z tradycją, lecz teologia katolicka stanowi jego podstawę”.

Podczas I Forum „Wiara i rozum” zorganizowanego w Wolfenbüttel w Dolnej Saksonii, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan wskazał na historyczny przykład Marcina Lutra. Podkreślił, że w jego przypadku ówczesny papież popełnił błąd, gdyż zamiast rozpocząć dialog – zbyt szybko poszedł na konfrontację i wykluczenie. Benedykt XVI nie chciał popełnić podobnego błędu – stwierdził kard. Kasper. Jest on przekonany, że Kościół wiele nauczył się od Lutra, choćby w kwestii interpretacji Biblii, a z czasem reformator stał się „źródłem refleksji dla obu Kościołów”. – Protestantyzm odcisnął też swoje piętno na czasach współczesnych – dodał pochodzący z Niemiec purpurat.

Tymczasem agencja AFP twierdzi, iż wiele sygnałów wskazuje na to, że lefebryści nie mogą zaakceptować nauczania II Soboru Watykańskiego. Świadczy o tym zarówno treść listu czterech biskupów Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X skierowanego na ręce papieża jak i niedawne wypowiedzi przełożonego tej grupy, bp. Bernarda Fellay’a.

List czterech biskupów: Fellay’a, Williamsona, Tissier de Maillerais’a i Gallarety nosi datę 29 stycznia. Opublikowany został w piśmie Bractwa św. Piusa X, „Fideliter”. Jego sygnatariusze wyrażają Benedyktowi XVI wdzięczność za zniesienie ekskomuniki, określając ten gest jako „akt ojcowskiej dobroci i odwagi apostolskiej”. Zapewniają, iż pragną jak najprędzej podjąć z przedstawicielami Watykanu rozmowy na temat „doktryn sprzecznych z odwiecznym Magisterium”. Jednocześnie dodają, że pragną w ten sposób dać Stolicy Apostolskiej właściwy środek zaradczy na utratę wiary w obrębie Kościoła”.

Agencja AFP zauważa, iż hierarchowie wystosowali swój list jeszcze przed opublikowaniem przez Stolicę Apostolską 5 lutego noty wyjaśniającej, w której wskazano, że wspominani biskupi mają w pełni uznać całe magisterium Kościoła, w tym decyzje II Soboru Watykańskiego. Chodzi m. in. o stanowisko Kościoła w sprawie dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza z judaizmem, wolność religijną, dialog ekumeniczny, czy zmiany liturgii.

Jednocześnie francuska agencja przypomina, że w tym tygodniu przełożony Bractwa, bp Fellay w wywiadzie udzielonym szwajcarskiemu dziennikowi „Le Courrier” stwierdził, że lefebryści nie są gotowi na przyjęcie postanowień Vaticanum II. „Uczynienie z akceptacji Soboru warunku wstępnego pełnej jedności z Kościołem rzymskim to jakby stawiać pług przed woły” – powiedział hierarcha. Jednocześnie zanegował osiągnięcia Soboru. „Jego owocami jest opróżnienie seminariów, nowicjatów i kościołów” – stwierdził bp Bernard Fellay.

CHR za: KAI/sx/wiara.pl

Za: Christianitas.pl
„Kościół: Kard. Kasper grozi całkowitym zerwaniem z FSSPX

.