Aktualizacja strony została wstrzymana

Czy obrady Knesetu w Polsce są legalne?

Po raz pierwszy w historii parlament izraelski zorganizuje obrady swojego parlamentu poza terytorium państwa Izraela. Odbędą się ona na terenie byłego nazistowskiego obozu Auschwitz w Polsce!

Knesset ma obradować w Polsce 27 stycznia, wtedy przypada bowiem 69. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Swój udział już zapowiedziało ponad 60 ze 120 izraelskich parlamentarzystów reprezentujących wszystkie partie. Tematem posiedzenia będzie zwalczanie antysemityzmu oraz jak podaje portal Polonia Christina przyjęcie m.in. uchwały potępiającej często stosowane przez zagraniczne media określenie „polskie obozy zagłady”.

Na obrady obcego parlamentu na ziemiach polskich zareagował Rafał Gawroński, prezes Stowarzyszenia Ziemiańskiego w Polsce, który w oświadczeniu wysłanym do Prokuratora Generalnego – Andrzeja Seremeta napisał, że obrady parlamentu izraelskiego są nielegalne i naruszają podstawowe zasady suwerenności Rzeczpospolitej. „(…) w związku z politycznymi czynności sprawcze Parlamentu obcego państwa i ich sojuszników vel aliantów na terenie Rzeczpospolitej oraz na rangę polityczną „Knesset” – Parlament Izraela rodzi się podejrzenie naruszenia Konstytucyjnych Suwerenności Rzeczypospolitej polegającej na tym, że na terenie suwerennego Państwa Polskiego dojdzie do niezależnych obrad konstytucyjnych instytucji Państwa Izrael.

Jeżeli tak się stanie, to ten fakt będzie miał znamiona naruszenia podstawowych zasad suwerenności Rzeczpospolitej” – czytamy.

Gawroński pisze również: „Nie wykluczone, że niezależnie zgromadzony Knesset w obecności swych koalicjantów vel aliantów może w granicach swoich uprawnień, podjąć skrajnie wrogie decyzje względem interesów Państwa, Narodu, Społeczeństwa Polskiego i sojuszy zawartych przez Rzeczpospolitą. Przykładem tym ocieramy się o dalsze tworzenie utraty suwerenności i niezawisłości Polski. Jeżeliby zaistniała taka kolej rzeczy to zatem, wzywa się wszystkich świadomych; uczciwych i oddanych obywateli Rzeczpospolitej o uniemożliwienie stworzenia i trwania tego wrogiego procederu.

W związku z powyższym domagamy się pełnej i komplementarnej informacji na te tematy i wskazanie personalne oraz metodyki działania i odpowiedzialności za powyższe. Czynimy to świadomie wobec poczucia obowiązków patriotycznych względem Ojczyzny Polski”.

Co sądzicie o tym zbliżającym się wydarzeniu?

SM/Radio Wnet

Za: Fronda.pl (15.01.2014) | http://www.fronda.pl/a/czy-obrady-knesetu-w-polsce-sa-legalne,33562.html