Aktualizacja strony została wstrzymana

Niemcy: Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło przygotowania do wydania europejskiego nakazu aresztowania bp. Williamsona

Niemieckie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało 27 lutego br. notę potwierdzającą wcześniejsze doniesienia o podjęciu przez prokuraturę działań procesowych przeciwko biskupowi Richardowi Williamson, ściganemu za wypowiedź udzieloną szwedzkiej telewizji, w której wyraził swoją opinię o komorach gazowych oraz liczbie ofiar żydowskich.

Brigitte Zypries, Minister Sprawiedliwości Bawarii potwierdziła informację o rozważaniu przez ministerstwo wydania europejskiego nakazu aresztowania (ENA), co pozwoliłoby na ściganie i aresztowanie biskupa w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej. Minister Zypries przypomniała, że chociaż „negowanie holokaustu” nie jest karalne w Wielkiej Brytanii, to w ramach międzynarodowych umów bp Williamson będzie musiał być przekazany władzom niemieckim.

Pod wpływem nacisków i stworzonej przez środowiska żydowskie atmosfery, brytyjski biskup Richard Williamson został wydalony z Argentyny, gdzie przez ostatnie pięć lat sprawował funkcję rektora seminarium, i w zeszłym tygodniu przybył do Wielkiej Brytanii.

Po przybyciu do Londynu, biskup Williamson wydał oświadczenie, w którym ubolewa z powodu wypowiedzianych uwag i prosi  „wszystkie dusze, które uczciwie poczuły się zgorszone tym, co powiedziałem”, o przebaczenie. Oświadczenie to, w istocie nie odnoszące się do meritum wypowiedzi,  nie zostało przyjęte pozytywnie przez grupy żydowskie, a nawet Watykan i wysuwane są dalsze żądania.

Oprócz ministerstwa niemieckiego, również unijna Komisja Europejska ostrzegła  biskupa Richarda Williamsona o obowiązywaniu w krajach Unii przepisów penalizujących tzw. negowanie holokaustu, zaś Watykan oświadczył, że biskup Wiliamson „winien w sposób absolutnie niedwuznaczny i publiczny odciąć się od swych poglądów dotyczących Szoah”.

Biskup Richard Williamson z Bractwa św. Piusa X w udzielonym dla szwedzkiej telewizji wywiadzie zaprzeczył ludobójczemu wykorzystaniu komór gazowych i określił rzeczywistą liczbę ofiar żydowskich na 200-300 tysięcy zamiast obowiązującej powszechnie –  6 milionów. Wywiad ten był zupełnie nieznany przez ponad 2 miesiące, lecz został rozpowszechniony przez media na dwa dni po ukazaniu się pogłosek o możliwości zniesienia tzw. ekskomuniki zaciągniętej przez czterech biskupów Bractwa, w tym bp. Williamsona.

Środowiska nieprzychylne przywróceniu tradycyjnych trendów w Kościele, reprezentowanych m.in. przez Bractwo św. Piusa X, w instrumentalny sposób wykorzystały opinię biskupa Williamsona do ataku na Ojca Świętego, Bractwo i samego biskupa Williamsona.

Wypowiedź biskupa Williamsona wywołała wielkie oburzenie, głównie środowisk żydowskich, które wcześniej doprowadziły do sytuacji, w której dyskusja publiczna nad podjętymi przez biskupa spornymi aspektami wydarzeń II Wojny Światowej, jest zakazana i surowo karana. W krajach tzw. demokracji zachodnich,   wielu naukowców i działaczy odsiaduje wyroki więzienia tylko za głoszenie opinii niezgodnych z oficjalną wersją wydarzeń.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) na podstawie Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz


ZOB. RÓWNIEŻ:


.