- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Aż 56,8 proc. emerytów w Polsce otrzymuje z ZUS świadczenia niższe niż 1600 zł brutto

GUS opublikował przedwczoraj raport pt. “Emerytury i renty w 2012 roku”. Dokonałem jego analizy i wyciągnąłem co ciekawsze informacje. Poniżej ich zestawienie.

1. W 2012 roku na świadczenia emerytalno-rentowe wydano w Polsce łącznie 185,44 mld zł (w tym na tzw. świadczenia resortowe trzeba było wydać 13,93 mld zł). Kwota ta była wyższa o 4,6 proc. w porównaniu do 2011 roku.

2. Przeciętna wysokość emerytury w 2012 roku wynosiła:
ZUS: 1 759,85 zł brutto
KRUS: 1 054,61 zł brutto
Emerytury resortowe:
MON: 3 096,47 zł brutto
Min. Sprawiedliwości: 3 308,35 zł brutto
MSW: 3 140,91 zł brutto

3. Dla 272,1 tys. emerytów “resortowych” wydano w 2012 roku na świadczenia emerytalne kwotę 10,24 mld zł. Dla 4 mln 952 tys. emerytów ZUS wydano w 2012 roku na świadczenia emerytalne kwotę 111,43 mld zł.

4. W 2012 r. w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów zanotowano przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w wysokości 1 231,63 zł (dochód emerytów 1 300,43 zł, a dochód rencistów – 948,11 zł).

5. W 2012 r. aż 56,8 proc. z ogólnej liczby emerytów ZUS (tj. nieco ponad 2,8 mln osób) otrzymywało miesięcznie świadczenia mniejsze niż 1600 zł brutto. Jedynie 15 proc. z ogólnej liczby emerytów ZUS otrzymywało świadczenia wyższe niż 2600 zł brutto miesięcznie.

Źródło informacji: Emerytury i renty w 2012 r.(Stat.gov.pl)
http://niewygodne.info.pl