Aktualizacja strony została wstrzymana

USA: Tatuaż za zgodą rodziców, aborcja – bez

Członkowie Izby Reprezentantów stanu Maryland jednogłośnie przyjęli propozycję, by w przypadku gdy nieletnia dziewczynka zechce nosić tatuaż lub przekłuć uszy, czy też inną część ciała w celu założenia kolczyków, może się to odbyć wyłącznie za wiedzą i akceptacją jej rodziców. Taka zgoda nie jest jednak potrzebna wtedy, gdy dziewczyna chce… dokonać aborcji – donosi portal LifeSiteNews.com.

Republikanom z niższej Izby Kongresu w stanie Maryland nie udało się wprowadzić poprawki nakładającej wymóg uzyskania zgody rodziców, w przypadku, gdy nieletnia chce zabić swoje nienarodzone dziecko. Republikanin Gail H. Bates chciał, aby do przepisów regulujących kwestie konieczności uzyskania akceptacji rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, które chce zrobić sobie tatuaż lub „kolczykowanie” włączyć także inne „inwazyjne procedury chirurgiczne”, w tym aborcję. Spiker Izby Reprezentantów Michael E. Busch nie zgodził się na włączenie do porządku obrad tej propozycji, argumentując, że zmieniłaby ona zasadniczo cel ustawy. 

Prawo w stanie Maryland wymaga, aby osoby i instytucje przeprowadzające aborcje – zanim dokonają „zabiegu” u nieletniej, która się do nich zgłosiła – poinformowały o tym jej rodzica lub opiekuna prawnego. Nie istnieje jednak wymóg, aby rodzic wyraził zgodę na aborcję. Scott Davis z ogólnokrajowego radia Pro Life zauważył, że przepisy mówiące o konieczności poinformowania rodziców o aborcji mają tak dużo luk, że właściwie są martwe. Przyznał, że prawo w tym zakresie stoi całkowicie po stronie aborcjonistów. Przykładowo, lekarze nie muszą informować rodziców, czy opiekunów prawnych, jeśli w ich opinii nieletnia dziewczyna jest na tyle dojrzała, że sama może wyrazić świadomą zgodą na aborcję, lub gdyby informowanie rodziców nie było „w najlepszym interesie dziecka”, albo taka informacja mogłaby przyczynić się do „znęcania fizycznego i psychicznego nad nieletnią”, lub jeśli nieletnia nie mieszka ze swoim rodzicami lub opiekunami, itp.

Rodzice nieletniej dziewczynki mogą nie wiedzieć nic o aborcji, o medycznej procedurze niosącej duże ryzyko dla zdrowia fizycznego i psychicznego tylko dlatego, że ten który dokonuje aborcji uważa, że to dobre rozwiązanie – stwierdził Davis. Przywołał on także dane statystyczne, które pokazują, że każdego roku niemal co czwarta aborcja w stanie Maryland dokonywana jest u dziewczynek poniżej 16. roku życia.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS.

Za: PiotrSkarga.pl


Skip to content