Aktualizacja strony została wstrzymana

Anioł Pański: apel w sprawie Syrii, potępienie wojny jako metody rozwiązywania konfliktu, ogłoszenie dnia postu i modlitwy w intencji pokoju

Kolejny mocny apel o pokój zabrzmiał na Placu św. Piotra w rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. W obliczu groźby obcej interwencji w Syrii oraz zaostrzania się tam wojny domowej Papież Franciszek poświęcił całe swoje rozważanie sprawie pokoju w tym regionie. Zwrócił się także do wiernych, również niekatolików, o podjęcie w tej intencji modlitwy i postu, a wojennym zbrodniarzom przypomniał o sądzie Boga i historii.

„Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, chciałbym przypomnieć krzyk, który wznosi się z każdego zakątka ziemi, od każdego ludu, z serc wszystkich członków jednej wielkiej rodziny, którą jest ludzkość. Wznosi się on pełen trwogi, a jest to wołanie o pokój! Ten krzyk mówi z mocą: chcemy świata pokoju, chcemy być ludźmi pokoju, pragniemy, by pośród tej naszej społeczności, szarpanej podziałami i konfliktami, wybuchł pokój! Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej wojny, bo pokój jest darem zbyt cennym i musi być wspieranym i chronionym” – powiedział Papież.

Ojciec Święty przypomniał, że we współczesnym świecie nie brakuje konfliktowych sytuacji. Jednak tym razem szczególną „raną w sercu” jest rozwój sytuacji w Syrii i spodziewany dalszy bieg toczącego się tam dramatu. Stąd papieski apel rodzący się „z głębi własnego jestestwa”.

„Ileż cierpienia i zniszczeń, ileż bólu przyniosło i nadal przynosi użycie broni w tym umęczonym kraju, zwłaszcza pośród bezbronnej ludności cywilnej! Pomyślmy, jak wiele dzieci nie ujrzy już światła przyszłości! Ze szczególną stanowczością potępiam użycie broni chemicznej. Mam wciąż przed oczami okropne obrazy ostatnich dni! Jest Boży sąd, a także sąd historii nad naszymi czynami i od tego nie da się uciec! Nigdy użycie siły nie przynosi pokoju. Wojna przywołuje wojnę, a przemoc – przemoc! Z całą mocą wzywam strony konfliktu do wsłuchania się w głos własnego sumienia, do nie zamykania się we własnych interesach, ale do spojrzenia na drugiego jako na brata i do podjęcia z odwagą i zdecydowaniem drogi spotkania i negocjacji, przezwyciężając ślepe zacietrzewienie. Z tą samą mocą wzywam także wspólnotę międzynarodową do uczynienia wszelkich wysiłków na rzecz niezwłocznego wsparcia pokojowych inicjatyw w tym kraju, bazując na dialogu i negocjacjach dla dobra całego narodu syryjskiego” – powiedział Papież.

Franciszek wezwał także do zapewnienia pomocy humanitarnej uchodźcom wojennym i do wsparcia organizacji dobroczynnych działających na terenie Syrii i krajów ościennych. Zaznaczył, że sprawa pokoju na świecie zależy od zaangażowania każdego człowieka. W obecnej sytuacji potrzebny jest tu „łańcuch ludzi dobrej woli”.

„Kieruję usilną zachętę do całego Kościoła katolickiego, którą rozciągam na wszystkich chrześcijan innych wyznań, na ludzi wszelkich religii, a także na braci i siostry niewierzących: pokój jest dobrem, które jest ponad jakimkolwiek podziałem, bo jest dobrem całej ludzkości. Powtarzam głośno: to nie kultura starcia, kultura konfliktu buduje współistnienie ludów i między nimi, ale kultura spotkania i dialogu. To jedyna droga ku pokojowi. Niech wołanie o pokój wzniesie się wysoko, aby dotrzeć do serc wszystkich, aby złożono broń i pozwolono się wieść pragnieniu pokoju. Dlatego, bracia i siostry, postanowiłem wyznaczyć dla całego Kościoła na 7 września, wigilię wspomnienia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, dzień postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Zapraszam do udziału w tej inicjatywie w sposób, który uznają za stosowny, braci chrześcijan niekatolików, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli” – apelował Franciszek.

Papież dodał, że specjalne pokutne czuwanie modlitewne odbędzie się tego dnia na Placu św. Piotra od godz. 19:00 do północy. Do podobnych inicjatyw zachęcił także Kościoły lokalne. W południowe spotkanie Franciszka z wiernymi kilkakrotnie wplatało się wezwanie modlitewne: „Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami!”.

Także na Twitterze Ojciec Święty napisał: „Módlmy się o pokój: pokój w świecie i w sercu każdego”.

tc/ rv

Skip to content